Ladda litiumjonbatterier

Här kan du ta reda på vilka antaganden om laddning av litiumjonbatterier som är korrekta och vilka som sedan länge är föråldrade samt vad som måste beaktas.

Batteri och handskar ligger på en arbetsyta

Översikt: Ladda litiumjonbatterier

  • Ladda STIHL litiumjonbatterier till 80–100 % innan du använder dem för första gången

  • Säkerhetsteknik förhindrar att litiumjonbatterier överhettas

  • Bekymmersfri laddning över natten

  • Skydda litiumjonbatterier mot fukt, värme och kyla

Hur länge måste ett nytt batteri ladda?

Man hör ofta att laddningsbara batterier måste laddas helt efter köpet. Och helst över natten i minst tio timmar, eftersom full kapacitet endast är tillgänglig efter denna laddningsprocess. Detta gällde de nickel-kadmiumbatterier (NiCd) som användes tidigare eftersom de hade en hög nivå av självurladdning. Om uppladdningsbara batterier stod kvar på återförsäljarens hylla under en längre tid laddade de ur sig automatiskt.

Ingen lång laddning med litiumjonbatterier

Moderna litiumjonbatterier behöver inte laddas så länge innan de används för första gången. Batterierna levereras med 30 % laddning. Även om ett batteri har förvarats hos en återförsäljare under lång tid är STIHL litiumjonbatteriet skyddat mot självurladdning. Före första användningen bör du ladda ett nytt batteri till 80–100 % – laddning till 80 % tar mellan en halvtimme och fyra och en halv timme, beroende på batteri.

Vad är minneseffekten?

Minneseffekten avser en förlust av kapacitet i nickel-kadmiumbatterier (NiCd) på grund av partiell urladdning. Batteriet noterar det förbrukade energibehovet och ger över tid endast den tidigare använda kapaciteten istället för den ursprungliga kapaciteten.

Kvinna med en STIHL FSA 56 trimmer framför en stapel med stockar

Vilka fördelar erbjuder produkter med STIHL litiumjonbatterier?

STIHL använder moderna litiumjonceller för alla batteridrivna produkter. Eftersom de inte måste vara fulladdade före första användningen är de klara att användas inom några timmar. Anledningen: Självurladdningen är försumbar. Med STIHL batterier är det i dagsläget bara runt en till tre procents kapacitetsförlust per år.

Optimalt skydd mot djupurladdning

Elektroniken i litiumjonbatterierna sätter dem automatiskt i viloläge om de inte används under en längre tid. Detta skyddar mot skadlig djupurladdning.

Bra att veta!  Alla STIHL batterier levereras till fackhandlare med en laddningsnivå på 30 %. Före första användningen bör batteriet laddas till 80–100 %.  

STIHL AK 30 litiumjonbatteri laddas i laddstationen

Hur farligt är det att ladda ett batteri för länge?

Det är normalt att ett batteri blir varmt under laddning och inget att oroa sig för. Kvalitetsbatterier är i princip skyddade mot överhettning, även om defekter aldrig kan uteslutas. När det gäller imitationer och replikor finns det däremot en större riskpotential. Värmen som genereras av överladdning orsakar en termisk reaktion inuti batteriet. Sådana reaktioner kan även uppstå i varm miljö, t.ex. när solen värmer upp batteriet.  Giftiga gaser bildas, batteriet börjar brinna eller spricker. Fakta: Brandrisken med laddningsbara batterier är en aktuell fråga som engagerar många användare. Men gäller det också för uppladdningsbara batterier med litiumjonteknik i allmänhet?

Låg brandrisk med litiumjonbatterier

Med moderna li-ion-batterier är brandrisken mycket låg. Detta säkerställs bland annat av det inbyggda systemet för batterihantering: Om ett batteri når sin fulla kapacitet under laddning, avslutas laddningsprocessen och strömkretsen bryts. Detta förhindrar överladdning och den tillhörande kraftiga värmealstringen.

Vid värmeutveckling i batteriet

Batterier kan spricka vid för kraftig värmeutveckling. Om ett batteri överskrider sitt tillåtna temperaturområde många gånger uppstår en termisk reaktion. Experter hänvisar till denna reaktion som ”thermal runaway” eller ”termisk instabilitet” – en självförstärkande exoterm kemisk reaktion. Värmen som genereras i batteriet smälter batteriets kärna.

De högsta säkerhetsstandarderna för STIHL litiumjonbatterier

För att motverka överladdning och överdriven värmeutveckling används endast litiumjonceller som uppfyller de högsta säkerhetskraven i STIHL batterier. Både batterierna och laddarna från STIHL är utrustade med skyddsmekanismer som förhindrar överladdning och överdriven värmealstring.

Temperaturövervakning via ett batterihanteringssystem

Varje enskild cell installerad i ett batteri övervakas av ett batterihanteringssystem. En integrerad sensor mäter temperaturen vid den varmaste punkten inuti batteriet. Om temperaturen är för hög avbryts laddningsprocessen.

Batteri och laddare har fortfarande ett konstant datautbyte: När en laddningsnivå på cirka 80 % har uppnåtts fortsätter laddaren automatiskt att ladda med en mycket låg och skonsam laddningsström. När batteriet är laddat avslutar laddaren laddningsprocessen automatiskt och strömkretsen bryts.

STIHL litiumjonbatteri, i bakgrunden en STIHL RMA 339 C batteridriven gräsklippare

Skydda alltid batteridrivna produkter mot fukt och värme

Ett batteri eller en produkt med inbyggt batteri bör inte utsättas för alla typer av miljöpåverkan. Du bör därför skydda batteriet mot fukt och regn samt öppen låga. Den maximala termiska belastningen får inte överstiga 100 grader Celsius.

Vad symbolerna på ditt batteridrivna verktyg betyder 

När ett batteri blir varmt

Elektriska försiktighetsåtgärder i batteri, laddare och arbetsredskap förhindrar överhettning och stänger automatiskt av funktionerna vid kritiska punkter. I den osannolika händelsen att överhettning inträffar är alla battericeller inrymda i ett robust, flamskyddat hölje.

Påverkar ett batteris temperatur mängden energi som det levererar?

En myt säger att ett batteripaket ska placeras på elementet under laddning. Enligt denna teori bör den elektriska aktiviteten öka på grund av värmetillförseln, vilket ska skydda batteriet under laddning och förlänga dess livslängd. Ett helt tomt batteri ska till och med kunna återaktiveras under en kort stund genom att det värms upp, eftersom endast ett varmt batteri kan komma åt hela energireserven. Idag vet vi inte bara att denna teori är fel, utan också att denna procedur skadar batteriet.

Placera inte litiumjonbatterier på element

Litiumjonbatterier bör inte placeras på element när de ska laddas. Det skyddar dem inte och ökar inte kapaciteten. Temperaturer som är för höga eller för låga kan till och med skada batteriet. Det är därför bäst att ladda batteriet vid normal rumstemperatur eller när utomhustemperaturen är måttlig. Vi råder dig att alltid vara uppmärksam på det tillåtna temperaturintervallet för batteriet.

Under laddning och urladdning migrerar jonerna från en elektrod till den andra – beroende på strömriktningen. Om batteriet värms upp för mycket accelererar detta partiklarna och materialet sönderfaller – dess livslängd minskar. I värsta fall, om batteriet överhettas, kan lättantändliga gaser bildas. Batteriet blir obrukbart. Vi råder dig att alltid vara uppmärksam på det tillåtna temperaturintervallet för batteriet. Den idealiska laddningstemperaturen för li-ion-batterier finns nedan.

STIHL batteribox med AP 300 litiumjonbatteri och laddare

Temperaturer som är för höga minskar batteritiden

Ett modernt litiumjonbatteri består till exempel av en anod, en katod, en separator och en elektrolyt. Elektrolyt är en kemisk förening i flytande eller gelliknande tillstånd. Detta material säkerställer transporten av elektriskt laddade partiklar (joner) mellan anoden och katoden. Om temperaturerna är för höga rör sig jonerna mellan anod och katod och materialet sönderfaller – batteriet blir obrukbart.

En man håller i en STIHL batteridriven motorsåg med svärd, i bakgrunden står en STIHL batteridriven trimmer i verkstaden

Skydda batterierna mot kyla och frost

Temperaturer som är för låga är också skadliga för batteriet. Till skillnad från partiklarnas acceleration när de värms upp saktar processerna nämligen ner när de är kalla. Ett fruset batteri kan till exempel inte laddas alls. Vi rekommenderar därför att inte förvara sladdlösa verktyg utomhus på vintern, utan att förvara och ladda dem vid måttliga temperaturer, till exempel i källaren eller garaget.

Idealiska laddningstemperaturer för litiumjonbatterier

STIHL batterier kan laddas problemfritt i ett temperaturområde på +5 till +40 grader Celsius.  STIHL laddarna erbjuder dig extra säkerhet: Om batteriet är för varmt efter en längre tids användning, startar laddningsprocessen först när ett visst temperaturområde har nåtts.

Laddningsindikator på STIHL batteri

De fyra lysdioderna på batteriet indikerar laddningsstatus, men kan också indikera fel på enheten eller batteriet. Tryck på knappen på batteriet. Lysdioderna lyser grönt i cirka fem sekunder och indikerar sedan laddningsstatus. Om endast en lysdiod blinkar grönt indikerar detta låg laddning .
Om batteriet sitter i laddaren indikerar de gröna lysdioderna även laddningsstatus (om ingen lysdiod lyser är laddningen klar). Om lysdioderna tänds eller blinkar rött istället är det ett fel: