Rätt gräsklippning

Regelbunden klippning ger gräsmattan större motståndskraft och tätare gräs. Här får du veta vad du bör tänka på vid klippning och för att gräset ska växa sig friskt och starkt.

Rätt gräsklippning med den batteridrivna gräsklipparen STIHL 339 C

Översikt: Rätt gräsklippning

 • Optimal höjd: 3–5 cm för sportgräsmattor, 2–3 cm för prydnadsgräsmattor, 5–6 cm för grässorter för skuggiga ytor.
 • Klipp gräset före gödsling; vänta sedan två veckor efter gödsling innan du klipper nästa gång
  .
 • Klipp inte gräset när det är vått.
 • Skärp gräsklipparens knivar minst en gång om året hos din återförsäljare.
 • Börja med att klippa gräskanterna och fortsätt sedan med gräsytorna.
 • Klipp ojämna ytor på tvären mot lutningen i jämna banor.

Grässkötsel med gräsklipparen

Gräsklippning handlar inte bara om estetik, utan är en viktig skötselåtgärd som gynnar gräsets tillväxt och vitalitet.  Regelbunden klippning gör att gräset bildar nya sidoskott som möjliggör en tät och jämn tillväxt och samtidigt tränger undan ogräs.

Optimal gräshöjd för bruksgräsmattor

I en välskött gräsmatta bör gräset vara ungefär 3–5 cm högt. Om gräset är för högt blir det mottagligt för ogräs och okontrollerad tillväxt. För korta grässtrån kan å andra sidan inte skydda marken mot sjukdomar. I solsken och värmeböljor kan för kort gräs vara katastrofalt. Gräset bränns och jorden torkar ut på grund av vattenbrist. Därför bör man hålla en gräshöjd på upp till 5 cm på sommaren och vid stigande temperaturer så att jorden under gräsmattan håller sig sval. Tänk även på att gräset växer oregelbundet beroende på årstid, väder och gräsfrön. Av det skälet bör du justera klipphöjden inför varje klippning.

Prydnadsgräsmattor får vara kortare

En prydnadsgräsmatta bör ha en klipphöjd på 2–3 cm. Om den inte beträds eller utsätts för annat slitage klarar den ännu lägre klipphöjd. Ju högre temperatur, desto högre ska gräset vara. Under en varm och torr sommarperiod rekommenderar vi en klipphöjd på 5 cm.

Undantag: Gräs för skuggiga ytor

Grässorter för skuggiga ytor både får och ska vara högre. Låt grässtråna vara 5–6 cm långa hela året så att gräset har större yta för upptagning av det nödvändiga solljuset. Vid bevattning måste du också se till att gräsmattan får tillräckligt med vatten. Häckar, buskar och träd i direkt anslutning till gräsmattan konkurrerar ofta om resurserna.

KLIPPNING AV NYANLAGDA GRÄSMATTOR

När du anlägger en gräsmatta vill du naturligtvis kunna njuta av det friska, gröna gräset så snart som möjligt. Men du måste ha tålamod. Under tiden som gräsfröna gror behöver gräsmattan framför allt lagom mycket vatten och vila. Först när gräset är 8–10 cm högt kan en nyanlagd gräsmatta klippas för första gången. Då får gräset möjlighet att växa på bredden och skapa en tät grässvål. Tänk på att klipphöjden ska vara 5–6 cm, dvs. något högre än en färdigvuxen gräsmatta. Klipp endast med skarpa knivar. Slöa knivar sliter ofta loss de ömtåliga grässtråna.

Klippning av vått gräs

Undvik att klippa gräset när det är vått. Då slipper du en gräsklippare som är full med vått, klibbigt gräs och knivar som blir slöa. Om det inte går att undvika ska du tänka på följande:

 • Gå helst inte på gräsmattan innan du klipper gräset. Vått gräs reser sig långsamt och fångas därför inte upp av knivarna.
 • Du får inte bioklippa gräset. Det våta gräsklippet är tungt och kan kväva gräset. Ta i stället fram din uppsamlare.
 • Töm uppsamlaren när den är halvfull. Gräsklipparen är en tung belastning för din gräsmatta. Eliminera den extra belastningen genom att tömma uppsamlaren ofta.
 • Klipp med skärpta knivar. Om knivarna är för slöa för att klippa torrt gräs på ett bra sätt ska man inte ens försöka sig på en våt gräsmatta. Knivarna blir ännu slöare och grässtråna fransas på grund av det orena snittet. När du har klippt en våt gräsmatta måste du slipa om knivarna.
 • Tänk på klipphöjden. Låt gräset vara lite längre än vanligt (ca 6 cm) och klipp helst en andra gång strax därpå när gräset är helt torrt.
I vår guide finns även en kortfattad beskrivning av hur du rengör gräsklipparen på rätt sätt. 
Den batteridrivna gräsklipparen RMA 339 på en grön gräsmatta

Utsläppsfria, kompakta och tysta: Batteridrivna gräsklippare från STIHL

Med en av våra flexibla batteridrivna gräsklippare uppnår du inte bara bästa klippresultat. De är dessutom perfekta gräsklippare för villatomter tack vare sin låga ljudnivå. Innovativ batteriteknik från STIHL garanterar stor motorstyrka. De har intelligenta system, som exempelvis en Eco-funktion, som säkerställer varaktig energiförsörjning och större gräsyta per laddning. Har du lärt känna den batteridrivna gräsklipparen RMA 339?

Kan jag klippa gräset efter gödsling?

Gräsmattan bör vila en tid mellan gödsling och klippning så att den hinner ta upp näringsämnena. Så länge granulatet ligger på marken måste du vänta med att klippa gräset. Klipp helst gräset 2–3 dagar före gödsling så att näringsämnena snabbt tränger ned i jorden. Om du vill vertikalskära gräsmattan rekommenderar vi att du först gödslar gräsmattan och sedan väntar i ungefär två veckor. Klipp ned gräset till 2–3 cm innan du tar fram vertikalskäraren.

När ska gräsmattan klippas?

Så snart gräset börjar växa på våren kan du klippa det första gången. Under trädgårdssäsongen (från mars till november) ska du klippa det regelbundet. Men se till att gräset är torrt när du klipper det.  Du kan klippa när som helst på dagen så länge temperaturen är normal. Om det är mycket varmt bör du klippa gräset på morgonen eller kvällen.

Tänk på att det kan finnas föreskrifter mot störande buller vid vissa tider på dygnet. I Tyskland är det endast tillåtet att använda gräsklippare med hög ljudnivå mellan klockan 7 och 13 samt mellan klockan 15 och 17. Detta gäller även för bullrande röjsågar och grästrimrar. Tystare maskiner som t.ex. de elektriska och batteridrivna gräsklipparna från STIHL samt de elektriska och batteridrivna timrarna från STIHL får däremot används vardagar mellan klockan 7 och 20. I Tyskland kan en del kommuner även ha strängare regler. För säkerhets skull bör du gå in på din kommuns webbplats för närmare information.

Får jag klippa gräset på söndagar?

Enligt tysk lagstiftning är det inte tillåtet att klippa gräset på sön- och helgdagar. Robotgräsklippare som t.ex. STIHL iMOW® omfattas ännu inte av denna lagstiftning. Av hänsyn till dina grannar rekommenderar vi dock att du inte använder dessa maskiner på sön- och helgdagar.

Hur ofta ska jag klippa gräset? 

Man bör klippa gräset minst var sjunde dag, men på våren kan det vara för sällan. Om din gräsmatta växer mer än 2,5 cm i veckan bör du klippa gräset två gånger i veckan. Du kan också utgå från gräsmattans typ: En tålig gräsmatta för lek och spel ska klippas en gång i veckan under säsongen. Prydnadsgräsmattor kan klippas var fjärde till var sjunde dag om de växer snabbt. Grässorter för skuggiga ytor kan klippas med samma intervaller som grässorter för lek och spel. 

Högt grönt gräs före klippning

Rätt gräsklippning med lämpliga maskiner

Klippning av högt gräs

Om du inte har klippt din gräsmatta på länge finns det några saker som du bör tänka på så att gräsklipparen inte överbelastas. En väl fungerande gräsklippare med hög klippeffekt och enkel justering av klipphöjden är A och O – även om gräset är för högt. 

 En man klipper gräset på rätt sätt med en STIHL bensingräsklippare RM 248 framför en trädgårdsbod

1/3-regeln

Man bör helst inte klippa ned en vildvuxen gräsmatta till 4 cm längd på en gång. Om man har varit på semester eller inte har skött om trädgården under en längre tid kan en radikal klippning av gräset göra mer skada än nytta. Därför ska du klippa ned högt gräs i flera omgångar. Tänk även på att aldrig klippa mer än ungefär en tredjedel av grässtråna. Då följer du gräsets naturliga tillväxt och skadar inte vegetationspunkten. Den är placerad ungefär halvvägs upp på grässtråt.

Gräsklippare för högt gräs 

Du kan klippa gräs som är upp till 15–20 cm långt med en gräsklippare , åkgräsklippare eller trädgårdstraktor från STIHL, beroende på modell och gräsmattans beskaffenhet och enligt 1/3-regeln. 

Om gräset redan är 15–20 cm högt eller ännu högre rekommenderar vi att du använder en grästrimmer.  

Grästrimmer för högt gräs 

Om du måste ge dig på mycket högt gräs, dvs. gräslängder över 20 cm, är en grästrimmer ett bättre alternativ. 

Mycket högt gräs klipper du bäst genom att föra grästrimmern i två rörelseriktningar: först åt höger för den övre halvan av grässtråna och sedan åt vänster för den undre halvan. Sväng maskinen i en halvcirkel från höger till vänster så att gräset blir liggande på den vänstra sidan. 

Med lite övning, rätt klippteknik och användning av grundtekniken för högt gräs får du snart till en ren klippning med din grästrimmer eller röjsåg. 

På större, jämna ytor rekommenderar vi kvadratmetoden: Dela upp ytan i flera kvadrater och bearbeta varje kvadrat från kanterna och in mot mitten. Då behåller du hela tiden översikten. 

Underhåll och användning av gräsklippare

 Gräsklipparen är det viktigaste trädgårdsredskapet om du vill ha en välskött gräsmatta. Om du använder din gräsklippare på rätt sätt blir den till stor nytta för din gräsmatta. Vi rekommenderar att du alltid använder gräsklipparen i enlighet med bruksanvisningen. Då får du glädje av din maskin i många år. Här har vi sammanställt allt du bör tänka på.

Skarpa knivar

Det är inte bara i köket vi behöver skarpa knivar. Även gräsklippare måste ha skarpa blad så att gräset greppas enhetligt och klipps till önskad längd. Du uppnår optimal klippeffekt om du skärper knivarna efter 20–25 arbetstimmar. Dessutom ska knivarna skärpas både före och efter säsongen.

Byte av gräsklipparknivar i fackhandeln

Om knivarna inte är helt intakta före den första klippningen på våren, t.ex. om det syns sprickor och skåror, måste de omgående bytas hos din återförsäljare av STIHL . Dessutom bör knivarna demonteras och slipas eller lämnas till en serviceverkstad för slipning och balansering.

Var försiktig när du kontrollerar gräsklipparknivarna

Var på den säkra sidan. Innan du kontrollerar gräsklipparens knivar måste du ovillkorligen se till att gräsklipparen är avstängd och inte går att starta. På batteridrivna gräsklippare tar du helt enkelt ut batteriet. På bensindrivna gräsklippare drar du ut tändkabeln och på elektriska gräsklippare kontrollerar du att stickkontakten är utdragen ur eluttaget. Samma sak gäller om du ska rengöra gräsklipparen. 

 

Staket bakom en grön gräsmatta med yviga häckar och träd i bakgrunden

Klippning av ojämna ytor

Om du kämpar med mycket ojämna gräsytor kan gräsklipparen bli en extra belastning. Därför rekommenderar vi att du inte kör gräsklipparen upp och ned för kullarna, utan i stället i sidled. Det är mindre ansträngande att köra på tvären mot lutningen och även enklare att klippa i jämna banor. Detta körsätt är dessutom säkrare. Om du skulle ramla är risken mindre att du blir överkörd av din  gräsklippare.

 En kvinna ställer in klipphöjden på den batteridrivna gräsklipparen RMA 339 C från STIHL

Inställning av rätt klipphöjd

Innan du börjar klippa gräset måste du ovillkorligen se efter om gräsklipparens klipphöjd anges i centimeter, millimeter eller steg. Om du är osäker på hur rätt klipphöjd ställs in kan du se efter i bruksanvisningen eller fråga din återförsäljare av STIHL.

 

Tips för optimal höjdinställning av gräsklipparen

Om du vill mäta upp optimal klipphöjd för gräsmattan kan du använda följande knep: Lägg en tunn kartongbit på gräsmattan och mät med tumstocken. Sedan kan du ställa in en lämplig höjd på gräsklipparen.

Intelligent grässkötsel: Robotgräsklippare

STIHL robotgräsklippare iMOW® RMI 422 P på en grön gräsmatta bakom en blommande buske

Mer komfort och snabbhet

Den intelligenta robotgräsklipparen iMOW® från STIHL klipper självständigt, undviker hinder, klarar stigningar och laddar sig själv vid behov. Serien iMOW® erbjuder högsta komfort genom att klippa gräset åt dig så att du i stället kan koppla av i din trädgård.

Låt din iMOW® sköta gräsklippningen

Tips och råd för gräsklippningen

Att klippa gräset på rätt sätt är enkelt, men kräver en del kunskap. När du väl fått kläm på det kan du glädja dig åt en frisk och vacker gräsmatta. Här har vi samlat våra viktigaste tips och råd för effektiv grässkötsel.

Först gräskanterna och sedan gräsytorna

När du klipper gräset ska du som princip alltid röra dig utifrån och in. Börja alltid med att trimma gräskanterna. För detta använder du t.ex. en grästrimmer eller en grässax som exempelvis HSA 26. Därefter kan du klippa gräsytorna. Detta görs bäst med en gräsklippare, om terrängen tillåter det. Gräsklippet fångas upp i en gräsuppsamlare.

Bioklippning: Gödsling och klippning i ett och samma steg

Vid bioklippning finfördelas gräsklippet och återförs till gräsmattan i form av en värdefull näringskälla. Du spar både tid och arbete och behöver inte bekymra dig om att tömma uppsamlaren eller lägga ut gödningsmedel.

Gå inte på oklippta ytor

När du klipper gräset ska du bara gå på de ytor som du redan har klippt. Om du plattar till gräset under dina fötter kommer det inte att hinna resa sig innan det klipps. Följden blir en ojämn gräsyta.

Använd gräsklipparens hela klippbredd

För att få en jämn yta utan ränder ska du alltid köra i raka banor. Se till att gräsklipparen överlappar den redan klippta banan med en hjulbredd.

En man klipper gräset med bensingräsklipparen RM 448 TC från STIHL bredvid ett plank

Upptäck våra hjälpredor för din gräsmatta