Direkt produktval: Bensin

2T MotoMix 1:50

Färdigblandad specialbensin med hög prestanda för alla 2-takts och 4-MIX motorer

Allmänt

Förblandat bränsle (1: 50) till alla STIHL 2-takts och 4-MIX motorer. Ger optimal effektutveckling, maximala kallstartsegenskaper och acceleration över hela varvtalsområdet samt jämn motorgång också vid plötslig gasväxling. Med motoroljan STIHL HP Ultra för utmärkt motorsmörjning och maximal renhet, helsyntetisk och biologiskt nedbrytbar för optimal prestanda och lång livslängd. Innehåller ingen etanol och praktiskt taget inga olefiner eller aromater, vilket är bra för motorn och ger låga utsläpp. Lång hållbarhet på minst 2 år. En helt unika 5 liters dunk som är mycket tät, sväller inte och förhindrar avdunstningen av bränsle.

från 55,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Safety Instructions

Fara

Extremt brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.