Rengöra motorsågar: Steg för steg-instruktion

Din motorsåg behöver också regelbunden skötsel! Lär dig hur du rengör din motorsåg med dessa enkla steg.

Material för rengöring av en STIHL motorsåg

Varför ska motorsågar rengöras regelbundet?

Varje gång du använder din motorsåg tar det ut sin rätt. Växtrester och harts fastnar på motorsågen, sågkedjorna blir trubbiga med tiden och damm lägger sig på de enskilda komponenterna. Om du inte tar bort smutsen kommer det att begränsa motorsågens funktion på lång sikt. 

Rengöra motorsågar: Instruktion

Ta dig tid att rengöra motorsågen regelbundet. Då behåller du felfri prestanda hos din motorsåg. När du tar hand om batteridrivna, elektriska och bensindrivna motorsågar finns det några särskilda saker att tänka på.

Innan du rengör motorsågen måste du göra följande förberedelser:

En öppen STIHL MS 462 C-M bensindriven motorsåg före rengöring

Envis smuts

Kontrollera om kylluftsslitsarna är rena och rengör dem vid behov med en pensel eller tryckluft. Att kylluftsöppningarna fungerar korrekt är viktigt för att skydda motorn från överhettning. Ta nu bort kopplingskåpan och rengör området runt kedjedrevet. Använd en hartsborttagningsmedel för att ta bort särskilt envis smuts.

Multispray
MultisprayRENGÖRINGSMEDEL OCH FETTER
Universalolja för smörjning och lossning av fastsittande delar och smuts
Denna vara finns endast hos auktoriserade STIHL-återförsäljare.
127,00 kr1 127,00 kr

Regelbunden rengöring motverkar för tidigt slitage av svärdet och sågkedjan. Gör detta genom att demontera sågkedjan och svärdet. Använd en ryttarmall för att ta bort olja och smutsrester från oljeutloppskanalen, oljeinloppshålet och spåret. Ett högkvalitativt hartslösningsmedel gör också ett bra jobb här. Eventuella åsar som har bildats kan tas bort med en flatfil eller en svärdslipare.

För optimalt allroundskydd rekommenderar vi att du använder STIHL specialrengöring under lång tid. Spraya skärutrustningen med vårdande olja efter rengöring.

Montera tillbaka den rena och torra skärutrustningen på motorsågen och sätt tillbaka kopplingskåpan.

Proffstips från STIHL:

Om du har ett tryckluftsverktyg får du ännu bättre resultat med det. Det tar bort även de minsta smutspartiklarna. Förvara alltid motorsågen med svärdskyddet på en torr plats till nästa användning. 

Före driftuppehåll

Emellanåt och framför allt före ett längre uppehåll (tre månader eller mer) är en grundlig rengöring av din motorsåg nödvändig. De första stegen är desamma för batteridrivna, elektriska och bensindrivna motorsågar:  

Rengör och slipa skärutrustningen

Ta bort svärdet och sågkedjan från huset. Rengör dem enligt beskrivningen ovan. Kontrollera skicket på dem. Ska skärtänderna slipas om? Har grader bildats på svärdet? Ta i så fall försiktigt bort dem med en flatfil eller en svärdslipare.

Få fler värdefulla tips i steg-för-steg-instruktionerna om att slipa din motorsåg eller få din sågkedja professionellt slipad av en av våra kvalificerade återförsäljare.  

Efter rengöring ska du spraya svärdet och sågkedjan med vårdande olja och förvara dem separat från höljet i tillhörande skyddskåpa. 

Vård med dubbel funktion

STIHL hartslösning är den idealiska lösningen för envis smuts och ger samtidigt optimalt skydd mot rost. 

Rengör höljet

Ta bort damm och sågspån från höljet. Rengör området runt kedjedrevet (se ovan). Kontrollera om kylluftsslitsarna är fria och rengör dem vid behov med en pensel eller tryckluft. 

Fyll på smörjoljetanken

Är det dags att rengöra oljetanken? Du kan göra detta själv eller besöka en återförsäljare av STIHL. Du upptäcker kanske skador under rengöringen. I detta fall rekommenderar vi att du kontaktar en återförsäljare av STIHL för att utföra underhållsarbeten och reparationer. När du använder biologisk kedjesmörjolja ska du fylla på smörjoljetanken helt och lagra den full. 

Rengöring av oljekanalen

Kontrollera fyllnadsnivån i oljetanken. Normalt sjunker oljenivån när du arbetar med motorsågen. Om oljemängden i oljetanken inte minskar kan det vara fel på oljetillförseln. Åtgärda detta genom att rengöra oljekanalerna på din motorsåg eller kontakta en av våra återförsäljare. 

Särskilda egenskaper för batteri- och bensindrivna motorsågar

Utöver stegen ovan ska du följa de här rengöringsåtgärderna för batteri- och bensindrivna motorsågar: 

Rengöring av batteridrivna motorsågar

Vid batteridrivna enheter är det viktigt att förvara batteriet på rätt sätt:

En man står framför verkstaden med STIHL batteridriven motorsåg med svärdskydd
 • Rengör batteriet med en fuktig trasa. 
 • Lagra det med en laddningsnivå som motsvarar två tända lysdioder. Detta undviker djupurladdning, som annars skulle ha en skadlig effekt på batteriets funktion och livslängd.
 • Förvara batteriet separat från motorsågen och laddaren. 
 • Använd en fuktig trasa för att torka av laddaren. Rengör vid behov de elektriska kontakterna med en pensel. 
STIHL Varioclean rengöringsmedel bredvid STIHL motorsåg på en arbetsbänk

Rengöring av en bensindriven motorsåg

Att rengöra en bensindriven motorsåg är lite mer komplicerat. Observera följande:

 • Töm tanken

Töm bränsletanken på ett väl ventilerat ställe. Resterna ska omhändertas på ett miljövänligt sätt och lämnas till särskilda avfallshanteringsanläggningar.

 • Tomkörning av förgasaren

Töm bränsletanken, starta maskinen och låt motorsågen gå en kort stund tills det inte finns mer bensin i tanken och motorsågen slutar gå på tomgång och stannar. Detta förhindrar att membranet fastnar i förgasaren. För grundlig rengöring rekommenderar vi att du kontaktar en återförsäljare av STIHL.

 • Kontrollera tändstift och öppningen för kylluftsutsuget och rengör vid behov.
 • Rengöring av luftfiltret

För att förhindra att motorsågens effekt försämras med tiden ska du rengöra luftfiltret regelbundet. Ta ut det ur höljet i förväg och knacka ur det. 

För att ge dig en överblick över alla nödvändiga rengöringsåtgärder har vi sammanfattat dem i en tabell. Du hittar dem tillsammans med ytterligare detaljerade beskrivningar av de enskilda stegen i enhetens användarhandbok. 

Sammanfattning: Rengöra motorsågar

 • Regelbunden skötsel säkerställer att din motorsåg fungerar perfekt.
 • Arbeta enbart med mer relevant Skyddsutrustning. 
 • Rengör enheten efter varje användning. Vi rekommenderar även noggrann rengöring före vinteruppehållet.
 • Observera de speciella egenskaperna vid rengöring av batteridrivna och bensindrivna motorsågar.