Så här spänner du kedjan rätt på motorsågen

Vill du spänna sågkedjan på din motorsåg korrekt? Vi förklarar hur du gör en snabb kedjespänning, sidospänning och främre kedjespänning.

Arbetsbänk med verktyg och sågkedja för att spänna motorsågen

Tecken på att sågkedjan behöver spännas

Sågkedjor utsätts för tung belastning under drift. Varje gång en tand skär in i träet, uppstår en plötslig belastningstopp på sågkedjan. Nötning, smuts, sågspån och trämjöl orsakar ytterligare mekaniskt slitage på kedjehjul, svärd och sågkedja. Det är därför normalt att en sågkedja måste spännas om för att kompensera för detta slitage.

När sågkedjan inte längre vilar mot svärdets undersida måste du justera sågkedjans spänning. En korrekt spänd sågkedja kan dras över svärdet med liten ansträngning när kedjebromsen släpps. På våra motorsågar med QuickStop Super måste även bromsspaken på det bakre handtaget aktiveras för att lossa kedjebromsen. Observera att sågkedjan värms upp under normal drift och därmed expanderar. Spänningen i sågkedjan måste också korrigeras om den har mer slack på grund av uppvärmning.

Om du har spänt sågkedjan vid driftstemperatur ska du komma ihåg att släppa på spänningen när den har svalnat. Överdriven kedjespänning belastar svärdet och vevaxelns lager och kan orsaka en defekt.

Vi rekommenderar att du kontrollerar kedjespänningen varje gång innan du använder maskinen.

Viktigt: Tänk på säkerheten när du kontrollerar och justerar kedjespänningen.

  • Kontrollera eller justera aldrig kedjespänningen medan motorn är igång.
  • Bär lämpliga skyddshandskar.
  • Det finns risk för brännskador från heta motordelar eller ljuddämparen om du kontrollerar eller korrigerar kedjespänningen vid driftstemperatur.
  • Vid batteridrivna eller elektriska motorsågar ska strömmen vara är avstängd (ta ur batteriet, dra ur nätkontakten).
  • Kontrollera sågkedjan med avseende på slitage eller mekaniska skador (sprickor, flisor, deformation) och använd inte en skadad sågkedja.

Snabbkedjespänning steg för steg

Du kan korrigera kedjespänningen på alla STIHL motorsågar med en snabbkoppling som gör det extra bekvämt, snabbt och enkelt. STIHL motorsågar med snabbkedjespänning har ett B i namnet, till exempel MS 181 C-BE. Så här fungerar det:

Videoinstruktioner

Sidokedjespänning steg för steg

Sidospännanordningen är den beprövade lösningen för de flesta STIHL maskiner. Den ger enkel åtkomst till kedjespänningskomponenterna och minskar risken för att användaren rör vid heta motorkomponenter.

På våra modeller med QuickStop Super ska du komma ihåg att aktivera QuickStop-spaken på det bakre handtaget när du drar eller trycker kedjan över svärdet.

En man spänner kedjan på en STIHL motorsåg

Kedjespänning fram steg för steg

Den främre spännanordningen finns enbart på ett fåtal STIHL motorsågar. Med undantag för placeringen av spännanordningen är proceduren identisk med den för kedjespänning på sidan.

Handböcker för STIHL motorsågar

Du kan enkelt ladda ned användarhandboken för din STIHL motorsåg här.

Sammanfattning: Spänna motorsågen

  • Stäng av motorn. Ta bort batteriet från batteridrivna enheter och dra ut stickkontakten på elektriska enheter.

  • Ställ motorsågen på en stadig, jämn yta.

  • Lossa kedjebromsen om den är aktiverad.

  • Arbeta alltid enligt instruktionerna.

  • Glöm inte att bära skyddshandskar för att undvika att skada dig på sågkedjans tänder.