Byta skärverktyg på en trimmer

För att du ska kunna arbeta effektivt med trimmern måste skärverktyget bytas regelbundet. Vi förklarar hur du gör det.

En person förbereder för att byta skärverktyg på trimmern framför ett hus med en grön gräsmatta

Byte av skärverktyg på en trimmer med trimmerhuvud

Byte av skärverktyg på en trimmer med metallskärverktyg

ANMÄRKNING

Olika skärverktyg, olika processer: Välj vilket skärverktyg du vill montera. Kontrollera att rätt skydd för skärverktyget är monterat. Se användarhandboken för korrekt skydd och korrekt installation.

Videoinstruktioner för byte av skärverktyg på en trimmer

Följande länkar öppnar YouTube-videor:

Byt PolyCut 20-3 trimmerhuvud pâ en trimmer

STIHL trimmerhuvud PolyCut 3-2: Byte frân knivar till trâdar

Montera trimmerhuvudet AutoCut C 25-2

Montera det tjocka bladet (250 mm) för STIHL metallskärvektyg

Byt metallskärverktygets gräsklinga (250 mm) pâ en trimmer

Montera trimmerhuvud AutoCut C 5-2

Sammanfattning: Byta skärverktyg på en trimmer

  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning och följ instruktionerna i användarhandboken
  • Fästet för skärverktyget ska peka uppåt och skyddet som är godkänt för skärverktyget ska vara fastsatt.
  • Blockera drivaxeln med en dorn eller skruvmejsel.
  • Med metallskärverktyg: Placera skärverktyget på tryckskivan, sätt tryckbrickan och stödkoppen på axeln och dra åt muttern.
  • Med trimmerhuvud: Montera trimmerhuvudet och dra åt det med blockerad axel.
  • Ta bort verktyget och lossa den blockerade axeln igen.