STIHL connected

FAQ – Vanliga frågor

Användning

På vilka STIHL produkter kan jag montera STIHL connected?

STIHL connected kan användas på följande STIHL produkter:

BGA 45, BGA 56, BGA 100, FSA 45, FSA 56, FSA 130, HSA 45, HSA 56, KMA 130, MA 235, MSA 120, MSA 140, MSA 160 T, MSA 161 T, RMA 339, RMA 443, RMA 448, RMA 2 RT, RMA 2 RP

BG 56, BR 500, BR 600, BR 700, BT 131, FS 38, FS 40, FS 55, FS 89, FS 131, FS 240, FS 311, FS 360, FS 410, FS 460, FS 490, FS 560, HS 46, HS 56, HS 82, HT 133, KM 131, MM 56, MS 170, MS 180, MS 201 T, MS 231, MS 251, MS 261, MS 362, MS 500i, RM 443 (MB 443), RM 448 (MB 448 VC), RT 4082, RT 6127 ZL, SR 450, TS 420, TS 440, TS 500i

Vilka systemkrav är nödvändiga?

Till STIHL connected App behöver du en smartphone (inklusive kamerafunktion och GPS) som stödjer minst Bluetooth 4.0 (Low Energy) och har  iOS 9.3 (eller nyare) eller Android 4.4 (eller nyare). STIHL connected Portal fungerar både på en MAC och Windows dator, du behöver också en fungerande Internetanslutning och en smartphone (inklusive kamerafunktion och GPS).

Hur monterar jag STIHL Smart Connector på min STIHL produkt?

Hur du installerar STIHL Smart Connector korrekt finns i våra installationsvideor för alla kompatibla STIHL produkter. Dessa kan enkelt nås via STIHL connected App eller STIHL connected Portal.

Kan jag även använda STIHL Smart Connector med produkter från tredje part?

Användningen av STIHL Smart Connector med produkter från tredje part är endast möjlig i begränsad utsträckning (det finns till exempel inga tidsrelaterade underhållsinstruktioner). Alla allmänna instruktioner för användning av STIHL Smart Connector med produkter från tredje part finns i tilläggsbladet.

Kan jag återanvända en använd STIHL Smart Connector på en annan produkt?

Monteringsstyckena för STIHL Smart Connector är konstruerade för att endast användas en gång. Av denna anledning rekommenderas inte återanvändning på en annan produkt. Hur som helst kan STIHL Smart Connector dock alltid omkonfigureras (parning mellan maskin och STIHL Smart Connector).

Använder STIHL Smart Connector också min produktens drifttid när smartphonen är utom räckhåll med STIHL connected Appen?

Registreringen av driftstiden är oberoende av anslutningen till smartphonen. Därför är en anslutning till smartphonen inte alltid nödvändig. Drifttiden lagras också lokalt på STIHL Smart Connector.

Hur utför jag rekommenderat underhåll av min STIHL produkt (t.ex kedjebroms, kedjesmörjning, ...)?

De exakta stegen för underhåll av din STIHL produkt beskrivs i respektive bruksanvisning. Tips: Digitala bruksanvisningar finns också på www.stihl.com eller i STIHL connected App.

Körtiden för min STIHL produkt är inte registrerad eller avviker. Vad kan jag göra åt det?

För att man ska kunna spåra den exakta körtiden är det viktigt att den rekommenderad monteringspositionen på STIHL produkterna följs strikt. Om körtiden ändå avviker, se till att det inte finns några starka magnetfält i omgivningen på ca 0,5 m under lagring, transport och användning.

Placeringen av min produkt visas inte eller stämmer inte överens med den riktiga platsen. Vad kan jag göra åt det?

Platsanalysen tillhandahåller inte en lokaliseringsfunktion, men ansvarar för den operativa analysen. För att den ska kunna visas korrekt måste smartphonen med STIHL connected App och den relevanta STIHL produkten vara inom räckhåll för varandra på platsen.

Kan STIHL Smart Connector och STIHL connected System också användas med använda produkter?

Ja, även använda produkter kan användas. Anvisningarna i bilagsbroschyren och i instruktionerna från STIHL connected App hjälper dig vidare. När man lägger till produkterna och ställer in STIHL Smart Connector, kan en befintlig körtid också vara förinställd. Detta gör att befintliga körtider kan skrivas in som startvärde i förväg.

Var hittar jag serienumret eller streckkoden för min produkt?

Du hittar serienumret och - för nyare produkter - streckkoden på typskylten på din STIHL produkt.

Hur kan jag ändra språket i STIHL connected App eller i STIHL connected Portal?

I STIHL connected Portal kan du ändra språkinställningen i inställningarna för ditt användarkonto under posten "Kontodata".
Du kan ändra språket i STIHL connected Appen via de allmänna språkinställningarna för din smartphone.

 

Hur kan jag lägga till en maskin i STIHL connected App eller STIHL connected Portal?

Efter att du har startat STIHL connected App hittar du din maskinöversikt under "Min STIHL". Använd "+" -symbolen på kanten av skärmen för att lägga till nya maskiner. STIHL connected Portal lägger till även nya maskiner via navigeringsfältet i maskinöversikten.

Hur kan jag ändra min produkts interna beteckning?

När man installerar en ny maskin eller när den ändras senare, kan i redigeringsläge interna beteckningar tilldelas eller ändras i redigeringsläget. För maskiner som redan har skapats kan du nå inställningen i respektive maskinvy under "Redigera" -alternativet.

Hur kan jag radera en produkt?

I respektive maskinvy kan man radera produkter under punkten "Redigera".

Hur kan jag radera mitt STIHL connected konto?

Via redigeringsalternativen i STIHL connected Portal kan du radera ditt personliga konto i dina kontoinställningar. Observera att då kommer även alla personuppgifter och maskindata att tas bort oåterkalleligt.

Hur kan jag godkänna ytterligare användare?

Som flottoperatör kan du när som helst skapa ytterligare användare via STIHL connected Portal eller tilldela rättigheter i respektive användarinställningar och därmed gemensamt använda en enhetsflotta. Naturligtvis kan du också skapa ett fristående konto för en separat enhetsflotta av utrustning genom att registrera den igen.

Hur kan jag ändra produktbilden?

När man installerar en ny maskin eller genom efterbehandling kan produktbilder från ett fotogalleri och/eller kamera läggas till och/eller ändras. Inställningen görs i redigeringsläge. För maskiner som redan har skapats kan du nå inställningen i respektive maskinvy under "Redigera" -alternativet.

Hur ändrar jag bilden på mitt konto?

I dina kontoinställningar kan du ändra bilden på ditt användarkonto. Tryck på profilbildsikonen i menyn.

Hur ändrar jag min adress?

Du kan ändra adressen på ditt användarkonto via dina kontoinställningar.

Hur byter jag min bestämda STIHL återförsäljare?

Du kan ändra informationen om din STIHL återförsäljare via dina kontoinställningar.

Jag kan inte identifiera serienumret för STIHL Smart Connector på etiketten. Finns det en lösning?

Serienumret (MAC-adressen) kan ses för parade produkter i STIHL connected Portal. Bredvid serienumret i vanlig text innehåller 2D-datamatriskoden serienumret. Datmatriskoden kan utläsas med STIHL connected App. Om hela etiketten inte längre upptäcks och Smart Connector inte längre är parad, finns det inget sätt att återställa den på.

Vad händer med mina avslutade arbetsinsatser när jag tar bort maskiner eller användare vid ett senare tillfälle?

Dina utförda arbetsuppgifter är behållna för dokumentation.

Mitt språkval är inte korrekt inställt. Vilka alternativ för rättelse har jag?

Du kan ställa in språkvalet i menyfältet för connected Portal eller under dina systeminställningar i STIHL connected App. Om överföringen av det inställda språket i portalen inte sker korrekt kan detta bero på dina webbläsarinställningar. Ta bort webbläsarens cookies via webbläsarinställningarna.

Var hittar jag personligt stöd för igångsättning och användning av STIHL Smart Connector?

För frågor och svar vänligen kontakta din STIHL återförsäljare.

Kan jag använda min STIHL Smart Connector med system från andra tillverkare?

För närvarande är användningen endast möjlig med STIHL connected systemet.

 

Kan jag använda andra flottahanteringssystem med min STIHL Smart Connector?

För närvarande är användningen endast möjlig med STIHL connected systemet.

Hur vet jag att STIHL Smart Connector har anslutits till appen?

I STIHL App visas anslutningsstatus för STIHL Smart Connector med en röd eller grön symbol.

Hur stor är räckvidden mellan en STIHL Smart Connector och smartphonen?

Räckvidden mellan STIHL Smart Connector och en smartphonen är vanligtvis upp till 10 meter. Den kan dock variera mellan olika smartphoner och hinder.

Kan jag tilldela flera STIHL Smart Connector till en produkt?

Nej, endast en STIHL Smart Connector kan tilldelas åt gången.

Kan flera STIHL Smart Connector användas samtidigt?

Ja, det är möjligt att använda flera STIHL Smart Connector samtidigt. Under vissa omständigheter kan detta dock leda till en ökning av responstiden för de enskilda anslutningarna.

Hur ofta synkroniseras data mellan STIHL connected App och STIHL Cloud?

Om STIHL Smart Connector upptäcker att en enhet används, skickar den drifttiden till STIHL connected Appen flera gånger per minut. Om man har en kontinuerlig internetanslutning skickar STIHL connected App också data till molnet flera gånger per minut. Om det inte finns någon smartphone eller Internetanslutning buffras datan tills en anslutning är etablerad och överförs först då.

Erbjuder STIHL connected System ett stöldskydd?

STIHL connected System kan för närvarande inte användas som stöldskydd.

Är drifttiden bestämd när STIHL connected Appen är stängd?

Drifttiden bestäms generellt oberoende från en smartphone. När STIHL connected App är öppen överförs körtiden dock till STIHL connected Portal flera gånger per minut. När STIHL connected App är stängd, sänks överföringsintervallet avsevärt.

STIHL connected Appen visar att en uppdatering för en STIHL Smart Connector är tillgänglig, men uppdateringen startar inte.

Du kan åtgärda problemet genom att minska avståndet mellan STIHL Smart Connector och smartphonen. Kontrollera dessutom batteriets skick och byt ut det vid behov.

På vilket språk är appen tillgänglig?

För närvarande är systemet tillgängligt på följande språk: tyska, engelska, franska, flamländska, nederländska och svenska.

STIHL Smart Connector

Vilken driftsstatus indikerar lysdioderna i STIHL Smart Connector?

Statuslysdioderna aktiveras alltid när batteriet sätts i. Efter några sekunder släcks statusindikatorlysdioderna för att spara ström. Status lysdioden indikerar följande tillstånd: Normal drift = grönt lysande, firmwareuppdatering = grön blinkning, byte av batteri = röd blinkning, internt fel = rött lysande

Lysdioderna i STIHL Smart Connector tänds inte när knappcellen sätts in. Vad kan jag göra åt det?

Se till att en laddad cell av typ CR2032 sätts in i rätt polaritet. Om inga lysdioder tänds måste batteriet sättas i på nytt eller bytas ut om det behövs. Om problemet fortfarande inte löser sig, kontakta en återförsäljare.

Lysdioden i STIHL Smart Connector blinkar rött. Vad kan jag göra åt det?

Röda blinkande lysdioder signalerar en låg batteriladdningsnivå. Byt ut batteriet.

Lysdioderna i STIHL Smart Connector lyser konstant röda (i flera sekunder). Vad kan jag göra åt det?

Ett permanent ljus i flera sekunder signalerar ett internt fel i STIHL Smart Connector. För att åtgärda det, vänligen kontakta din återförsäljare.

Lysdioderna i STIHL Smart Connector blinkar grönt. Vad betyder det?

Grönt blinkande lysdioder indikerar en firmwareuppdatering som kan ta upp till en minut. Ta inte bort batteriet under uppdateringen.

Jag kan inte hitta STIHL Smart Connector när jag installerar min app. Vad kan jag göra åt det?

När man installerar den för första gången, kontrollera att batteriet är ordentligt infört i STIHL Smart Connector och att isoleringsfilmen har tagits bort. Lysdiodssignalen måste lysa grönt när batteriet sätts i. Se även till att systemkraven för smartphonen är uppfyllda och att alla rättigheter för STIHL connected App har beviljats. Dessutom måste Bluetooth vara påslagen. Viktigt: För detektering av STIHL Smart Connector måste din smartphonen vara inom 10 meter. Väntetiden för detektering kan ta upp till 60 sekunder.

Min app visar inga STIHL Smart Connector i omgivningen eller tillhandahåller inte aktuell data trots att maskinerna är inställda. Vad kan jag göra åt det?

Kontrollera först att batteriet sitter i rätt. Om ingen lysdiod eller endast den röda signalen lyser, kan det hända att man måste byta ut batteriet. Ta bort knappcellen och sätt in ett nytt batteri. Om den gröna lysdioden lyser kan du starta en ny sökning i STIHL connected App. Om STIHL Smart Connector fortfarande inte kan hittas, byt i det här fallet ut batteriet. Eftersom ett funktionsfel i smartphonen inte kan uteslutas, kan en omstart av smartphonen också vara till hjälp.

Vad är det medföljande fästmaterialet till för?

Tejpbandet och de medföljande skruvarna, inklusive underläggsbrickor, är matchade med STIHL Smart Connector. Vid användning av fästningstyperna "limning" och "skruvning" kan endast de medföljande fästmaterialen användas. Kompletterande fästalternativ, till exempel "nitar" eller "kabelband", är dimensionellt beroende av respektive monteringsplats och måste därför vara lämpligt utvalda och införskaffade. Observera vid behov instruktionerna i bruksanvisningen.

Kommer min produkts drifttid att gå förlorad om batteriet i STIHL Smart Connector är tomt?

Ingen drifttid går förlorad på grund av ett tomt batteri eller batteribyte. Drifttiden sparas kontinuerligt och t.ex. när ett nytt batteri sätts in, återställs det senast sparade värdet.

Hur lägger jag till en tillagd STIHL produkt till STIHL Smart Connector?

Efter att ha lagt till en STIHL produkt kan du lägga till en STIHL Smart Connector i respektive undermeny.

Var hittar jag datamatrisen/QR-koden för min STIHL Smart Connector?

Datamatriskoden är placerad under batteriet i STIHL Smart Connector. För inställning måste locket öppnas och batteriet tas bort.

Jag skulle vilja utrusta min maskin med en ny STIHL Smart Connector. Kan jag ta över drifttiden för min maskin?

Utrustningen är möjlig både i nytt skick och efter eventuell drifttid. Om du utrustar din maskin med en ny STIHL Smart Connector kan den redan befintliga drifttiden anges som startvärde.

Drifttiden för min maskin är för hög. Finns det möjlighet att ställa tillbaka drifttiden?

En återställning av körtiden är endast möjlig indirekt: Du måste först radera den befintliga kopplingen mellan maskin och STIHL Smart Connector. OBS: Data för parningen (sista drifttiden) är då inte längre synliga och kan inte återställas. Vid en ny parning kan ett startvärde anges. Detta värde kan användas för att korrigera den verkliga drifttiden. OBS: Historiken för föregående parning är därefter inte längre tillgänglig.

Vad händer om flera STIHL connected system är inom räckhåll?

STIHL connected App mottar bara data från välkända STIHL Smart Connector. Om det finns andra STIHL Smart Connector i närheten som inte är tilldelade det aktuella STIHL connected Portal-kontot, ignoreras dessa.

Finns det störningsfaktorer som kan påverka min STIHL Smart Connector?

Under vissa omständigheter kan ett starkt magnetfält få din STIHL Smart Connector att förmedla en för hög drifttid.

Vilken funktion har STIHL Smart Connector?

STIHL Smart Connector används för att bestämma information om användningen av en maskin. För detta ändamål är STIHL Smart Connector monterad på en enhet och identifierar sedan automatiskt när den här maskinen används. Drifttiden överförs via smartphonen via STIHL connected App till STIHL connected Portal.

Är STIHL Smart Connector permanent ansluten till smartphonen?

STIHL Smart Connector kräver inte en permanent aktiv anslutning till din smartphonen. Den skickar cykliskt den aktuella drifttiden. Om en smartphonen med ett motsvarande konto finns i närheten, tas de data som skickas emot automatiskt.

Vilken energiförsörjning har STIHL Smart Connector?

För driften av en STIHL Smart Connector krävs en IEC-CR2032 litiummynknappcell.

Kan jag använda en STIHL Smart Connector utan en smartphonen?

Även om det också är möjligt att använda en STIHL Smart Connector utan en smartphonen, kan man då inte överföra data som bestäms av Smart Connector till STIHL Connected Portal. För att använda full funktionalitet rekommenderas att man håller smartphonen inom räckhåll när man använder en maskin med STIHL Smart Connector. Dessutom måste smartphonen ha tillgång till STIHL connected Portal.

Varför visar STIHL connected App att STIHL Smart Connector inte är ansluten trots att den är i närheten och batteriet är fullt?

Det kan ta flera sekunder för en STIHL Smart Connector att upptäckas. I det här fallet kan det, till exempel när appen startas, leda till att anslutningsstatusen korrigeras först efter en viss tid.

Får jag ett uppdateringsmeddelande och ska jag köra det automatiskt?

Om en uppdatering för STIHL Smart Connector är tillgänglig får du ett motsvarande meddelande i STIHL connected App och kan sedan starta motsvarande uppdatering.

Installeras uppdateringar för STIHL Smart Connector automatiskt?

Nej, du kommer att bli informerad om en motsvarande uppdatering och måste sedan starta installationen via appen.

STIHL connected Portal

Lösenordskrav och glömt lösenord

När du skall skapa ett lösenord för att logga in i STIHL connected App och på STIHL connected Portal skall lösenordet bestå av mellan 8 - 16 tecken och innehålla minst 3 bokstäver, stora och små dock ej å, ä eller ö, siffror samt specialtecken.

Har du glömt ditt lösenord, begär du ett nytt genom att trycka på "Glömt lösenord" på inloggningssidan.

Hur får jag tillgång till STIHL connected Portal?

STIHL connected Portal är tillgänglig via webbplatsen https://connect.stihl.com.

Krävs det en programmjukvara eller installation för STIHL connected Portal?

Nej, STIHL connected Portal kräver ingen installation. Tillgång sker via en webbläsaranvändning. Allt du behöver är en internetanslutning.

Vilka åtkomstuppgifter krävs för STIHL connected?

För att komma åt STIHL connected måste du registrera dig via STIHL connected App eller STIHL connected Portal. För detta behöver du en e-postadress. Du kan själv ange ett lösenord under registrering.

Varför krävs STIHL connected Portal?

STIHL connected Portal är den digitala arbetsstationen, särskilt för kommersiell användning. Den erbjuder avancerade funktioner för omfattande digital flotthantering. Med den enskilda användningen av STIHL connected App finns endast begränsade funktioner, analys och visningsmöjligheter för STIHL connected tillgängliga.

Kommer återförsäljaren att få insikt i mina uppgifter?

Återförsäljaren får en översikt över kundens stamdata. Överföringen av användarberoende maskindata sker enbart under en överenskommelse med återförsäljaren.

Får återförsäljaren ett meddelande när jag servar mina maskiner?

Din återförsäljare kommer endast att informeras vid ett konkret möte, dvs när du lägger till och utför underhåll, sker inte en anmälan inte automatiskt.

Jag är inte en kommersiell användare och har därför inga kunder. Är det då fortfarande möjligt att planera arbetsuppgifter och underhåll?

Även utan kunder kan du planera och genomföra arbetsuppgifter och underhåll.

Är garantin för mina STIHL produkter påverkad av användningen av STIHL connected (t.ex. utfört eller missat underhåll)?

Nej, garantibeslut från STIHL påverkas inte på grundval av underhållsinformation från STIHL connected.

Kan jag hitta mina anställda via STIHL connected?

Nej, det är inte möjligt att hitta anställda. Platsinformation används endast när maskinerna arbetar för att hitta en arbetsuppgift.

Vad gör STIHL med mina data från STIHL connected?

STIHL använder endast dina personuppgifter, särskilt maskin, enhet och användningsdata för att uppfylla ditt befintliga kontrakt och för att stödja dina produkter. Dessutom använder vi dessa data för att producera anonymiserad statistik som vi använder för att förbättra våra produkter och tjänster, att övervaka produkter och att säkerställa produktsäkerheten.

Vilken funktion har STIHL connected Portal?

STIHL connected Portal är ett modernt system för flotthantering.

STIHL connected App

Lösenordskrav och glömt lösenord

När du skall skapa ett lösenord för att logga in i STIH connected App och på STIHL connected Portal skall lösenordet bestå av mellan 8 - 16 tecken och innehålla minst 3 bokstäver, stora och små dock ej å, ä eller ö, siffror samt specialtecken.

Har du glömt ditt lösenord, begär du ett nytt genom att trycka på "Glömt lösenord" på inloggningssidan.

2D-datamatriskoden i batterifacket i STIHL Smart Connector känns inte igen av appen. Vad kan jag göra åt det?

Kontrollera först att du har en aktiv internetanslutning med din smartphonen. Försök sedan flytta 2D-datamatriskoden i skanningsfönstret i appen. Genom att trycka på skanningsfönstret återställs fokus automatiskt. Du kan också försöka flytta smartphonen närmare eller längre bort från 2D-datamatriskoden. Och se till att du har tillräcklig belysning. Du kan också skriva in serienumret för STIHL Smart Connector manuellt för att åtgärda problemet.

Var kan jag få STIHL connected App?

STIHL connected App är tillgängligt i AppStore för iOS och i operativsystemen GooglePlay Store för Android. Tips: Skriv ordet "STIHL" som sökord.

För vad behövs STIHL connected App?

STIHL connected App är en central systemkomponent från STIHL connected. Den är nödvändig för att överföra data som samlas in av STIHL Smart Connector via WLAN eller mobildatanätverk från din smartphonen eller surfplatta till STIHL Cloud. Uppgifterna är då tillgängliga för dig för utvärdering i STIHL connected Portal. Du kan också bättre planera och dokumentera dina egna arbetsuppgifter med STIHL connected App för din smartphonen och surfplatta. Dessutom har du möjlighet att kontakta din STIHL återförsäljare särskilt snabbt och enkelt om det inte finns några underhållsutrustning.

Jag kan inte hitta eller lägga till min STIHL produkt under "Min STIHL". Vilka alternativ finns tillgängliga för att skapa en ny produkt under "Min STIHL"?

Det finns flera sätt att skapa en ny STIHL produkt på: Streckkoden på din produkt identifierar maskinen. Alternativt kan du välja den via katalogsökningen. Andra identifieringsfunktioner såsom t ex serienumret eller ett internt tilldelad betäckning kan också läggas till. För äldre produkter eller produkter från tredje part kan ytterligare produkter läggas till via "Lägg till produkt manuellt".

Behöver jag en internetuppkoppling för att använda STIHL connected App?

Ja, för fullständig drift av STIHL connected App med STIHL Cloud krävs en fungerande internetanslutning via WLAN eller mobildata.  Dataförbindelsen behöver emellertid inte nödvändigtvis vara kontinuerlig, eftersom lokal mellanlagring säkerställer robust data överkomlighet vid användning med STIHL produkter.