Hörselskydd på jobbet och hemma

Rätt hörselskydd skyddar dina öron i bullriga arbetsmiljöer och när du arbetar hemma. Vi förklarar vad du ska tänka på vid val och användning av hörselskydd.

Hörselskydd på jobbet och hemma

Därför är hörselskydd viktigt på jobbet

Oavsett om du använder lövblåsar, motorsågar eller häcksaxar kan det bli riktigt bullrigt och högljutt. Våra öron är känsliga och bör inte utsättas för alltför höga ljud. Men de som arbetar i trädgården eller skogen kan inte alltid undvika bullriga förhållanden.

För att skydda din hörsel mot alltför hög och långvarig bullerexponering och undvika framtida hörselskador bör du använda hörselskydd på jobbet – oavsett om det är i trädgården, på byggarbetsplatsen, inom industrin eller i hantverksmiljöer.

För att skydda din hörsel mot alltför hög och långvarig bullerexponering och undvika framtida hörselskador bör du använda hörselskydd på jobbet – oavsett om det är i trädgården, på byggarbetsplatsen, inom industrin eller i hantverksmiljöer.

Men allt ljud är inte detsamma. Förutom ljudstyrkan spelar även avståndet till bullerkällan in. Det är till exempel ganska stor skillnad på att arbeta med en motor direkt intill örat – som när man använder en häcksax till exempel– eller om motorn befinner sig på mer än en meters avstånd som med en gräsklippare. För att kunna välja rätt hörselskydd är det därför viktigt att veta hur mycket buller örat utsätts för.

Bruksanvisningarna för våra trädgårds- och arbetsredskap innehåller två värden: Ljudeffektnivån representerar den direkta volym som uppstår på själva enheten – medan ljudtrycksnivån anger det värde som faktiskt når användaren. Båda värdena uttrycks i decibel (dB).

Hörselskydd för privatpersoner

Vilka typer av hörselskydd finns det?

Det finns två grundutföranden: Öronproppar och hörselkåpor. Viktigt: Båda typerna erbjuder identiskt skydd – det finns inga grundläggande skillnader vad gäller bullerskydd. Båda typerna av hörselskydd finns nu i olika utföranden för olika ändamål. De kan även kombineras med annan personlig skyddsutrustning såsom hjälmar eller visir. 

Vilken typ av hörselskydd som är bäst – öronproppar eller hörselkåpor – är helt upp till dig. I allmänhet bör du välja den typ av hörselskydd som du känner dig mest bekväm med.

Öronproppar

Högdämpande öronproppar används ofta i fabriks- och produktionshallar där de måste användas under längre perioder. Fördelen med öronproppar är att många tycker att de är bekvämare att bära i en sådan miljö eftersom man inte svettas om öronen och hörselskyddet inte behöver tas av och på flera gånger.

Öronproppar är tillverkas vanligtvis av avsmalnande PU-skum och kan enkelt föras in i hörselgången. Tack vare att de sitter djupt inne i örat ger de ett bra ljudskydd. Eftersom de inte bärs på utsidan av huvudet är öronproppar vanligtvis mer bekväma för glasögonbärare än hörselskydd.

Det finns även specialvarianter i form av öronproppar med snöre eller band – eller öroninsatser som är individuellt anpassade efter användarens hörselgångar.

Hörselkåpor

Hörselkåpor ser ut som tjocka hörlurar. Hörselkåporna fästs vanligtvis på ett pannband eller en hjälm. Ljudskyddsprincipen är densamma som för öronproppar. De kan enkelt fällas upp eller tas av vid pauser i arbetet.

Hörselkåpor passar för alla typer av arbeten, både inomhus och utomhus. De kan även användas i alla typer av väder. I kallare temperaturer har denna typ av hörselskydd också fördelen att de håller öronen varma under arbetet.

Generellt rekommenderas användning av hörselkåpor om du ofta måste ta på och av hörselskyddet eller om du arbetar i smutsiga miljöer. Hörselkåpor är mer hygieniska att använda än öronproppar om du har kåda på händerna, till exempel om du arbetar i skogen.

Hörselkåpor med trådlös koppling eller Bluetooth®-funktion, t.ex. STIHL Dynamic hörselskydd med Bluetooth® (BT)

Hörselskydd med Bluetoot

Hörselkåpor med radio eller Bluetooth® är en vidareutveckling av de traditionella varianterna. Modeller som STIHL hörselskydd med Bluetooth® (BT) – Dynamic BT gör det möjligt för användaren att kommunicera med kollegor via smartphone eller ansluten radio. Denna hörselskyddsvariant erbjuder även underhållningsfunktioner: Att lyssna på musik via radio eller streaming kan öka motivationen och motverka koncentrationssvårigheter vid monotont arbete.

Kombinerad användning av hörselskydd för professionellt arbete i skogen

Kombinerad användning av hörselskydd

Om du utsätts för extremt höga ljudnivåer kan du även använda öronproppar och hörselskydd samtidigt. På så sätt får du ett bättre bullerskydd. Observera dock att de enskilda skyddsvärdena inte kan läggas ihop. Du bör endast använda kombinationer som är godkända av ackrediterade europeiska testinstitut.

Utvald hörselskyddsutrustning

STIHL erbjuder en rad olika hörselskyddsprodukter, som hörselkåpor och öronproppar, för att skydda din hörsel på jobbet eller hemma.

Vid vilken ljudnivå ska jag använda hörselskydd?

För yrkesverksamheter finns det konkreta specifikationer för vid vilka ljudnivåer anställda behöver hörselskydd. Oavsett om det gäller skogsbruk, byggarbetsplatser eller en kommunal verksamhet krävs hörselskydd när decibelnivåernanår maxvärdena enligt den tyska förordningen om buller- och vibrationsskydd (LärmVibrationsArbSchuV).

  • Enligt förordningen är det inget problem vid volymer under 80 dB.
  • Den nedre exponeringsgränsen är 80 dB. Hörselskydd ska användas om bullret överstiger detta tröskelvärde.
  • Exponeringsgränsen är 85 dB. Om bullret når denna nivå är det obligatoriskt att använda hörselskydd.
En man som bär hörselskydd på en byggarbetsplats

När ska du använda hörselskydd vid privat arbete?

Hörselskydd för privat arbete i trädgården

Arbetsuppgifter som man utför privat såsom  trädgårdsskötsel och vedkapning kan också vara bullriga och högljudda. Visa bensindrivna motorsågar, röjsågar och häcksaxar kan avge ljudnivåer på över 100 dB, vilket kan jämföras med en rockkonsert. Batteridrivna modeller kan nå ljudnivåer på 85 till 100 dB, vilket är ungefär lika högt som ljudet från en större väg.

Det är värt att notera att batteridrivna maskiner genererar minst buller. En batteridriven lövblås har en ljudnivå på cirka 60 till 80 dB. Värdet för batteridrivna grästrimmers och häcksaxar är ungefär detsamma.

En kvinna som bär hörselskydd och handskar arbetar med trädgårdsutrustning hemma

Det går inte att ge ett heltäckande på frågan om man bör använda hörselskydd vid privat arbete i trädgården eller i skogen. Ljudnivån från det verktyg du använder är avgörande för i vilken utsträckning hörselskydd är nödvändigt. Ljudtrycksnivån hittar du i manualen för alla STIHL maskiner – angiven nivå avgör om du behöver använda hörselskydd när du använder maskinen. Värdena avser typisk användning och motsvarar den faktiska volymen som når örat.

Tips från STIHL: Även om det inte finns några regler för privata användning som liknar arbetsmiljöreglerna, kan de sistnämnda användas som vägledning. Det innebär att hörselskydd rekommenderas från så lågt som 80 dB om du vill skydda din hörsel på bästa sätt.

Guide: så väljer du rätt hörselskydd för arbetsuppgiften

Tips från STIHL: Det är enkelt att hitta rätt STIHL-hörselskydd. Alla modeller med suffixet ”Concept” har ett band. På varianter med ett extra ”F” kan detta band vikas. Modeller med ”BT” i namnet har Bluetooth®-anslutning.

Hur sköter och rengör jag mina hörselskydd?

För att ditt hörselskydd ska skydda dig på lång sikt bör du se till att du hanterar det på rätt sätt. 

  • Rengöring:

Avlägsna eventuellt ansamlat damm och vätskor efter arbetet och se till att hörselskyddet kan torka ordentligt.

  • Skötsel:

Om hörselskyddet används ofta bör hygiensetet – bestående av tätningsringar och skumkuddar – bytas ut regelbundet. Deformationer, sprickor, brott eller deformerade band är alla tecken på att du behöver byta hörselskydd.

  • Förvaring:

Du bör förvara hörselskyddet i en ren, torr miljö som inte är för varm och skyddad från direkt solljus.

Sammanfattning: välja rätt hörselskydd

  • Många maskiner och trädgårdsverktyg avger höga ljudnivåer som du behöver skydda din hörsel från.
  • Lämpliga hörselskydd rekommenderas för professionellt arbete, t.ex. vid arbete på byggarbetsplatser eller i skogen samt för privat arbete.
  • Öronproppar och hörselkåpor ger samma skydd. Vilken typ du väljer beror vanligtvis på dina preferenser.
  • Använd SNR- eller HML-värdena för att avgöra vilket skyddsvärde ditt hörselskydd bör ge. Denna information hittar du i manualen till din enhet.