Det viktigaste att veta om underhåll av en motorsåg

Motorsågar utsätts för stora belastningar under användning. Korrekt underhåll säkerställer hög prestanda och längre livslängd.

Underhåll på en STIHL bensindriven motorsåg MS 261 C-M

Underhåll av motorsågen sker med olika intervall

För att din motorsåg alltid ska ge bästa möjliga skäreffekt och ha lång livslängd rekommenderar vi att du servar och rengör enheten före och efter varje användning. Det finns även andra underhållsåtgärder som ska utföras med vissa intervall. Detaljerad information om alla underhållsåtgärder och underhållsintervall finns i användarhandboken för din enhet. Om något är oklart kan du rådfråga en återförsäljare av STIHL.

STIHL bensindriven motorsåg MS 461 på en stubbe, bakom står en person i skyddskläder

Underhållsåtgärderföre och efter varje användning

 • Innan du använder motorsågen ska du kontrollera att enheten är i säkert tillstånd. Utför en visuell inspektion: Är motorsågen och dess reglage oskadade? Är svärd, sågkedja, kedjefångare och andra tillbehör korrekt fastsatta?
 • Testa gasspak, gasspaksspärr, chokespak, choke, stoppbrytare, kombireglage (beroende på utrustning).
 • Testa om kedjebromsen fungerar.
 • Kontrollera skicket på sågkedjan (slipning och kedjespänning) och svärdet.
 • Är kedjesmörjningen OK?
 • Kontrollera att tanklocket och oljetanklocket är stängda.
 • Inget bränsle får rinna ut ur motorsågen.
 • Efter användning ska du rengöra motorsågen och ta bort spån och damm.
Förbrukningsmaterial för underhåll av motorsågen: STIHL Varioclean, Multispray och Superclean

Regelbundet underhåll

 • Rengör regelbundet svärdet (avböjningen, oljeinloppshålet och oljeutloppskanalen samt rälsspåret), kedjehjulslocket, cylinderns kylflänsar och insidan av huven och filterkåpan.
 • Vi rekommenderar att du vänder svärdet och vid behov avgradar det efter varje kedjebyte eller kedjeslipning.
 • När du har en ny sågkedja ska du kontrollera kedjespänningen efter inkörning. Arbeta aldrig utan kedjesmörjning.
STIHL motorsågar, STIHL Varioclean för underhåll

Varför måste man rengöra en motorsåg?

Om du vill vårda motorsågen ordentligt bör du rengöra den efter varje användning. Smuts från framför allt harts i kombination med sågspån och kedjeolja kan vara en riktig utmaning. Ju äldre hartsavlagringarna är, desto mer envisa blir de – på höljet, svärdet eller vändrullen. Vi rekommenderar att du tar bort alla spår av harts från svärdet och huset i ett tidigt skede. STIHL universalrengöring är idealisk för rengöring av motorsågen.

Överblick: Underhåll av elektriska, batteri- och bensindrivna motorsågar

Underhåll och rengöring av elektriska motorsågar

Elektriska motorsågar har en enklare konstruktion än bensindrivna motorsågar och därför krävs färre arbetsmoment. De viktigaste stegen är:

 • Ta bort spån och damm (med en borste, en mjuk borste eller STIHL hartslösningsmedel)
 • Rengör kedjehjulsområdet med en fuktig trasa eller STIHL hartslösningsmedel
 • Rengör skenspåret
 • Ta bort grader som bildas på skenspåret
 • Rengör luftslitsarna med en borste


Du kan ta bort grader från svärdet med svärdsliparen från STIHL.

Underhåll och rengöring av batteridrivna motorsågar

Utöver ovan nämnda åtgärder rekommenderar vi följande arbetsmoment för batteridrivna motorsågar:

 • Ta bort främmande föremål från batterifacket och rengör batterifacket med en fuktig trasa.
 • Rengör vid behov elektriska kontakter i batterifacket med en pensel eller en mjuk borste.

Underhåll och rengöring av bensindrivna motorsågar

Vid bensindrivna motorsågar finns ytterligare arbetsmoment:

 • Kontrollera att bränsle- och kedjeoljetankarna är täta och att inte bränsle eller kedjeolja rinner ut.
 • Rengör luftfilter och luftfilterhus regelbundet
 • Kontrollera regelbundet tändstiftet med avseende på slitage och borttagning av sot

Bra att veta: Regelbundet underhåll och rengöring av motorsågen säkerställer problemfri drift, vilket bidrar till säkert arbete. Smutsiga luftfilter och tändstift kan sänka prestandan, öka slitaget och leda till startsvårigheter och markant effektförlust. Om du hittar defekter ska du kontakta en återförsäljare i ditt område.

Handböcker för STIHL motorsågar

Du kan enkelt ladda ned användarhandboken för din STIHL motorsåg här.

Sammanfattning: Underhåll av motorsågen

 • Motorsågar kräver regelbundet underhåll. Vissa åtgärder ska ingå i rutinen före och efter användning, andra bör utföras med längre intervall.
 • En detaljerad översikt över alla underhållsåtgärder och intervallen för dem finns i användarhandboken.
 • STIHL rekommenderar att vissa underhållsarbeten utförs av en återförsäljare. Mer information finns i användarhandboken.
 • Din återförsäljare står till ditt förfogande för alla frågor som rör korrekt underhåll av din motorsåg och utför det gärna åt dig om du så önskar.
 • Visste du detta? Den förmånliga 2+1-garantin gäller alla privatanvända STIHL maskiner som har besiktigats av en återförsäljare före utgången av det andra året efter köpet. Fråga din återförsäljare om denna tjänst.
 • Utöver underhåll är korrekt förvaring också viktig för att motorsågen ska förbli effektiv under lång tid.