Vilken blandning ska jag tanka min motorsåg med?

Din bensindrivna motorsåg drivs av en bränsleblandning av bensin och motorolja. Kvaliteten är av avgörande betydelse här.

Kärl med STIHL MotoMix motorsågsblandning, olja och bensin och en STIHL MS 261 C bensindriven motorsåg i en verkstad

Översikt: Blandning för motorsåg

 • Var alltid uppmärksam på kvaliteten på bensin-/oljeblandningen.
 • Observera alltid blandningsförhållandena exakt.

 • E10 kan användas med STIHL och VIKING maskiner.

 • Livslängden varierar beroende på blandningen. En egentillverkad blandning kan brytas ned efter 30 dagar.

 • Välj ett säkert kort med färdiga MotoMix från STIHL.

Tanka motorsågen med rätt blandning

Det är viktigt att ha rätt bränsleblandning för din bensinmotorsåg. Olämpliga bränslen eller blandningsförhållanden som avviker från föreskrifterna kan leda till högt slitage och allvarliga skador på motorn, till exempel att kolven kärvar. Vi rekommenderar följande blandningsförhållanden för motorsågar med 2-Mix- och och 4-Mix®-motorer

Om du gör en egen blandning till motorsågen 

1: 50 = 1 del olja + 50 delar bensin

Ett bra blandningsförhållande för motorsågen är 1: 50. Det består av 5 liter bensin och 0,10 liter (100 milliliter) motorolja, gärna STIHL tvåtaktsmotorolja.

Bensin

Använd endast märkesbensin med ett oktantal på minst 90 RON för blandningen.

Motorolja

Använd endast TC-klassad tvåtaktsmotorolja av hög kvalitet. Vi rekommenderar STIHL tvåtaktsmotorolja, som är speciellt framtagen för STIHL motorer och därmed utlovar en lång livslängd för motorn. Motoroljor av sämre kvalitet kan skada motor, packningar, ledningar och bränsletank.

Blandning av bränsle 

Blanda genom att först fylla på motorolja och sedan bensin i en behållare som är godkänd för bränsle. Innan du fyller på bränsleblandningen i tanken rekommenderar vi att du blandar komponenterna genom att skaka behållaren. Öppna därefter behållaren försiktigt eftersom trycket kan ha byggts upp. 

Köpa färdig bränsleblandning

Självklart behöver du inte göra en egen bränsleblandning till din motorsåg, utan du kan köpa den färdig. Specialbränslet STIHL MotoMix är lämpligt för alla STIHL motorer.

Hemgjord motorsågsblandning fylls på motorsågen

Användning av E10 i STIHL motorredskap

Bränslen med 5 eller 10 procent etanol är i princip lämpliga för alla STIHL motorsågar och motordrivna redskap samt STIHL trädgårdsredskap med motorer från Briggs & Stratton, Kawasaki och Kohler.

Efterjustering av förgasaren

Det kan bli nödvändigt att efterjustera förgasaren för att kompensera för bränslets ändrade sammansättning. Vi rekommenderar att du besöker en återförsäljare av STIHL för detta.

Vad är E10?

Beteckningen E10 är en förkortning: ”E” står för alkoholen bioetanol, som tillsätts bensinen. Siffran ”10” indikerar att etanolhalten kan vara upp till 10 procent. E10 är därför ett bränsle som innehåller en högre andel bioetanol än premiumbensin. Vid premiumbensin är den max fem procent.

Checklista: Göra egen bränsleblandning

 • Använd TC-klassad tvåtaktsmotorolja från STIHL eller märkesolja av samma typ.
 • Blanda olja och bensin i förhållandet 1: 50.
 • Häll de två ingredienserna i en bränslegodkänd behållare och blanda genom att skaka behållaren.
 • Öppna behållaren försiktigt och häll blandningen i motorsågens tank.
 • Du hittar tips om korrekt tankning i checklistan nedan.
 STIHL motorsåg MS 441 tankas med motorsågsblandning

Checklista: Tanka rätt

 • Varning! Bensin är ytterst lättantändligt. När du tankar ska du därför hålla dig borta från öppen låga, inte spilla bränsle och inte röka. Tanka på minst 3 meters avstånd från arbetsplatsen där du ska starta motorsågen.
 • Stäng alltid av motorn helt innan du tankar. Tanka inte heller när motorn fortfarande är varm. Det finns risk för brandfara vid spill.
 • Öppna tanklocket försiktigt så att eventuellt övertryck långsamt kan försvinna och inget bränsle sprutar ut ur tanken.
 • Tanka alltid på platser med bra ventilation.
 • Var försiktig så att du inte spiller bränsle eller får det på dina kläder. Om det ändå händer ska du rengöra den motordrivna enheten omedelbart och byta kläder.

Var försiktig om blandningen för motorsågar får stå länge

Bränsle förbrukas inom några veckor under säsongen men bensin-oljeblandningen finns kvar i behållare, tank och förgasare mycket längre när utrustningen inte används, till exempel under vintermånaderna. Under denna tid tränger syre och fukt in i bränslebehållare och system. För bensinstationsbränslen kan detta leda till att den befintliga blandningen förändras. Så kallade tillsatskomponenter, det vill säga tillsatser från tillverkaren, såsom antioxidanter eller anti-korrosionsmedel, som är avsedda att förbättra bränsleegenskaperna, kan angripas och falla bort från blandningen.

Risk för avlagringar

En hartsartad produkt – så kallad ”gum” – kan också bildas. I bränslesammanhang avser gum en rest som uppstår efter avdunstning. Vid gum i bränslet uppstår avlagringar i motorns förbränningskammare eller vidhäftning eller igensättning i bränslemunstycken eller filter.

Förvara aldrig tvåtakts motorsågsblandning i mer än 30 dagar

Vid tvåtaktsblandningar i samband med bränslen som innehåller etanol kan även oljan och bensinen separera efter relativt kort tid. STIHL rekommenderar att du inte lagrar en tvåtaktsblandning som du själv har förberett i mer än 30 dagar för att minimera graden av bränslesegregering.
I detta sammanhang betyder separation: Fukten i luften binder etanolen och lägger sig i botten av behållaren.

Var försiktig vid separation

På grund av separationen är tvåtaktsmotoroljan inte jämnt fördelad i bränslet. Detta kan innebära att det nödvändiga smörjmedlet saknas i motorn. På grund av bristen på smörjning och kylning kan motorn gå dåligt och kolven kan kärva. Separerat bränsle är inte fritt från brister ens efter kraftig skakning.

Fel bränsle i tanken

Om fel blandning har fyllts på får motorsågen inte tas i drift – inte ens under en kort stund. Använd en tratt för att tömma tillbaka det bränslet i behållaren och fyll tanken med rätt bränsle. Oftast räcker det. Om motorsågen inte går kan du behöva rengöra tändstiftet.

En man håller en behållare med bränsleblandningen STIHL MotoMix 

STIHL MotoMix ger motorsågar full kraft

 • KRAFTFULLT
  Bästa startbeteende och maximal motorprestanda.
 • HÅLLBART
  Upp till 70 procent mindre avgaser.
 • LÅNG LIVSLÄNGD
  5 års lagringstid.

Handböcker för STIHL motorsågar

Du kan enkelt ladda ner användarhandboken för din STIHL motorsåg här.