Läs våra tips för underhåll av din trimmer

Här hittar du tips och instruktioner för regelbundet underhåll av din trimmer så att du får glädje av den under lång tid.

STIHL FS 240 trimmer ligger i gräset, i bakgrunden förbereder en man för underhåll

Översikt: Underhåll av en trimmer

 • Läs alltid användarhandboken för att vara på den säkra sidan.
 • Använd rätt bensinblandning för trimmern.
 • Inspektera alltid trimmern före arbete.
 • Rengör alltid trimmern efter arbetet.
 • Byt bensinblandningen efter behov.
Trimmerhuvudet rengörs när underhåll utförs på STIHL FS 131 trimmer

Läs våra tips för underhåll av din trimmer

När det gäller underhåll av din trimmer är det första steget att läsa manualen noggrant – den innehåller de viktigaste uppgifterna om underhåll.   Utför endast underhållsarbeten och reparationer som beskrivs i användarhandboken. Lämna allt annat arbete till en återförsäljare av STIHL som har den nödvändiga kunskapen för alla reparationer. Här kan du ta reda på vilka arbeten du kan utföra själv.

Bränslet STIHL MotoMix för trimmern i den orange behållaren

Rätt bränsle för en trimmer

Det hänger på rätt bränsle: Vi rekommenderar STIHL MotoMix som bränsle till för din bensindrivna trimmer.   Det är inte bara perfekt anpassat till motorn och färdigblandat, det har också särskilt låga utsläpp är effektstarkt och har lång hållbarhet. STIHL påfyllningssystemet förhindrar bränslespill och överfyllning av tanken.

Kontrollera skärverktyget på en trimmer

Trimmern arbetar med olika trimmerhuvuden, som du kan byta i några enkla steg efter behov. Skicket på skärverktyget som används spelar en viktig roll för smidig användning av trimmern. Gör så här när du ska kontrollera skärverktyget (de olika klipphuvudena skiljer sig åt i hanteringen):

 1. Trimmerhuvud med tråd (t.ex. AutoCut, SuperCut): Öppna trimmerhuvudet och kontrollera om trådlindningen är korrekt – trådarna ska inte korsas. Om så är fallet, linda om trimmerhuvudet med STIHL Original trimmertråd.
 2. Trimmerhuvud med plastblad (PolyCut): Inspektera trimmerhuvudet med avseende på slitage – på PolyCut ger slitageindikatorerna information om skärverktygets skick.   De tre knivarna i PolyCut måste alltid bytas ut som en komplett uppsättning.
 3. Metallskärverktyg (t.ex. gräsklinga, kompostkniv): Vid metallskärverktyg måste du vara uppmärksam på om de behöver slipas om. Om de är böjda eller spruckna bör du definitivt byta ut dem.
Bladet på en STIHL timmer rengörs med en fuktig trasa

Regelbundet underhåll och service på trimmer

När arbetet är klart bör du regelbundet serva trimmern och kontrollera att skärverktyget och skyddet fortfarande är korrekt monterade.

Rengöra en trimmer

När du utför underhåll är det ett bra tillfälle att ge din trimmer en grundlig rengöring – vi berättar hur du gör det på bästa sätt.

En person använder en mjuk trasa för att ta bort gräs från en STIHL trimmer

Verktyg och material

Nedan hittar du en överblick över de viktigaste verktygen och materialen du behöver för att rengöra din trimmer. Använd alltid personlig skyddsutrustning enligt användarhandboken.

 • Borste/pensel
 • Mjuk trasa
 • Allrengöringsmedel
 • STIHL Varioclean
 • Kombinyckel
 • Arbetshandskar
En person rengör skyddet på en STIHL timmer med en fuktig trasa

Rengöra skydd och hölje

För att du ska ha glädje av din trimmer länge bör du göra det till en vana att rengöra skyddet och höljet på trimmern direkt efter att du har avslutat arbetet – innan resterna torkar. Innan du börjar ska du dra ut kontakten på en elektrisk trimmer, ta bort batteriet på en batteridriven trimmer och stänga av motorn på en bensindriven trimmer.

För att rengöra höljet och skyddet på din trimmer ska du använda en fuktig trasa eller en mjuk borste eller ett allrengöringsmedel för envis smuts.

En person tar bort luftfiltret från en STIHL röjsåg för att rengöra det

Rengöring av luftfilter

Luftfilter renar förgasarluften och blir smutsiga med tiden. Kom därför ihåg att rengöra luftfiltret på din trimmer vid behov. Öppna filterhuset enligt användarhandboken och ta ut filt- eller pappersfiltret. Knacka ur det ordentligt för att rengöra det.

Vänligen observera: Fleecefilter är djupfilter. Att slå ur dem lossar bara de ytliga smutspartiklarna. De fina smutspartiklarna sitter fast djupt i materialet och kan lossas med speciella rengöringsmedel som STIHL Varioclean. Efter rengöring med Varioclean låter du det torka enbart i rumstemperatur.

Vissa enheter har ett grovt metallfilter istället för ett fleecefilter. Detta rengöra motorns kylluft. När du rengör trimmern räcker det vanligen att bara knacka ur det eller skölja av det i rinnande vatten.

Rengöring av cylinderns kylflänsar

För att trimmern ska gå säkert och uppnå full prestanda är det lämpligt att regelbundet rengöra cylinderns kylflänsar. Kontrollera att kylflänsarna är rena på trimmern. Om de är smutsiga bör du noggrant rengöra dem med en borste eller tryckluft.

Närbild av ett tändstift på en STIHL bensindriven trimmer

Rengöring av tändstiftet

Problem med att starta en bensindriven trimmer kan ibland bero på ett smutsigt tändstift. En luddfri trasa är idealisk för att rengöra tändstiften på din bensindrivna trimmer. Följ användarhandboken vid demontering och kontroll.

Vid tecken på kraftigt slitage eller efter ett visst antal drifttimmar bör du byta tändstiftet. Eliminera dessutom om möjligt orsaken till kontamineringen.

För mycket motorolja i bränslet eller ett smutsigt luftfilter är dåligt för tändstiftet.

Varning: Du bör aldrig själv rengöra avgasröret eller förgasaren på din röjsåg. Kontakta en återförsäljare av STIHL om du behöver rengöra förgasaren eller avgasröret.

I våra andra vägledningar får du lära dig hur duförvarar den rengjorda trimmern på rätt sätt.

En man i STIHL skyddsutrustning tankar en STIHL timmer med en bensin-/oljeblandning

Varför startar inte trimmern?

Det kan bero på bränsleblandningen – den ska inte vara från föregående år. Om du är osäker på hur gammal bränsleblandningen är det bäst att byta ut den.

Om gnistan inte hoppar över

En felkälla kan vara tändstiftet. Det är en slitagedel som måste bytas ut regelbundet. Om ett nytt tändstift inte heller hjälper ska du ta trimmern till en återförsäljare av STIHL för att få den kontrollerad.