Rätt kompostering – tillverka gödsel själv

Kompost är ett naturligt gödningsmedel och en jordvårdare. Den innehåller viktiga näringsämnen för din trädgårdsjord. Vi har tips om kompostering.

En man med hörselskydd kapar grenar före kompostering med en STIHL eldriven kompostkvarn GHE 140

 Kompost i din egen trädgård

Det finns ett antal fördelar med kompostering. Först och främst sparar du pengar eftersom du inte behöver köpa lika mycket gödsel. Men framför allt använder du de värdefulla materialen som din trädgård ger på ett hållbart sätt: Utblommade växter och klipp går inte förlorade utan återförs till jorden i form av värdefulla näringsämnen. I bara en handfull kompost finns cirka tio miljarder organismer. Resultatet: en bättre jordstruktur och mer näring. Dina växter blir mer motståndskraftiga mot skadedjur och växer snabbare.

Från avfall till humus

I kompost återvinns avfall genom att ursprungsmaterial omvandlas från markorganismer till svart  humus. Denna humus kallas vanligtvis för trädgårdsmästarens ”svarta guld”. En sund komposthög ger rätt förutsättningar för att denna omvandlingsprocess ska kunna ske effektivt.

Vad är en kompostbehållare?

En kompostbehållare är ett kärl för anläggning av en kompost. Den kan vara gjord av trä eller plast. Särskilda snabb- eller termokomposter är värmeisolerande behållare, mestadels gjorda av plast, som bevarar temperaturen effektivt. Detta påskyndar förruttnelsen. En kompost har vanligtvis en eller flera luckor för enklare återanvändning av komposten. Det finns komposter i olika storlekar och prisklasser. När du köper en kompost ska du se till att den är tillräckligt stabil.

Vilka typer av kompost finns det?

Termokompost i hörnet av en grön tomt mellan krukor och växter

Termokompost

 • Vanligtvis tillverkad av plast och utrustad med ett värmeisolerande hölje.
 • Snabb förruttningsprocess.
 • Mycket snabb kompostering, runt fyra till sex månader.
 • Inga obehagliga lukter.
 • Vänds var fjärde vecka. 
 • Placeras direkt på jorden, som alla komposter.

 • Komposten är skyddad mot torka och kyla.

 • Behöver snarare en solig plats.
 • Lågt luftflöde.

 Träkompost med lövtunna framför en mörkgrön häck

Träkompost

 • Kan enkelt byggas själv.
 • Bör stå skyddat.
 • Två lådor, för fyllning och kompostering.
 • Måste flyttas minst en gång per år.
 • Träkomposter är känsliga för träröta.

Anläggning och skötsel av kompost: Steg för steg

Det behövs inte mycket för en välnärd kompost: en plats i trädgården, en köpt eller hemmagjord kompostbehållare samt tipsen för rätt kompostering från vår guide nedan.

Välj material för behållaren

Vi rekommenderar att du bygger behållaren av trä eller plast. Dessa material erbjuder den nödvändiga motståndskraften och tål yttre påverkan under lång tid. Eftersom komposten behöver luft bör du välja en behållare som är öppen på sidorna eller bygga en själv. I en stor trädgård är det lämpligt att sätta upp två till tre kompostbehållare. Då kan du alltid tillföra det biologiska avfallet i en kompost medan en annan är i vilofasen. Naturligtvis kan du även lägga kompost i små behållare på altanen eller på balkongen.

Material och verktyg för komposten

 • Mogen kompost
 • Snabbkomposterare eller kompostbehållare
 • Skottkärra
 • Skyffel och spade
 • Gödselgrep
Öppen komposthög framför en grön buske, en skottkärra och ett träd intill

Sprida komposten

Sållning

Innan du sprider ut den måste komposten vara trädgårdsklar och genomgå en grundrengöring: Kasta den spadtag för spadtag genom en snedställd sil som avlägsnar pinnar, stenar och annat grovt skräp och bara släpper igenom den färdiga komposten.

Spridning

Efter 6 till 12 månader kan du använda den färska komposten som ekologisk gödning. Näringsinnehållet varierar beroende på utgångsmaterialet. Därför kan endast vedväxter och svagt konsumerande växter gödslas med enbart kompost. Å andra sidan kan du med kompost minska användningen av andra gödselmedel med nästan hälften, beroende på växternas aptit.

Användning

Ca 3–4 liter per kvadratmeter. Det är en rågad skyffel. Använd endast kompost som har mognat i 12 månader eller mer som jordförbättring. Den är helt rutten och innehåller mindre näring, men stabil humus som förändras särskilt mycket i marken. 

I bakgrunden en träkompost bredvid en lövtunna, framför den en bädd med röda blommor och en grön häck

Tips och råd för kompostskötsel

I grund och botten är det väldigt enkelt att skapa och sköta en komposthög. Det finns dock ändå några värdefulla tips och råd som gör humusen särskilt användbar.

Rätt blandning av komposten

Grovt avfall, som buskklipp, ska alltid blandas väl med fuktiga grönsaksrester och torra, näringsfattiga komponenter som flis eller löv. Var noga med att aldrig placera stora mängder av samma material i komposten eftersom det kan förhindra en jämn förruttnelse. 

Rätt andel trädgårdsavfall 

Bra gödningsmedel produceras när komposteringsförhållandet mellan kol och kväve är 25: 1 eller 30: 1. Om kolhalten dominerar, bryts växtresterna ned långsammare. För hög kvävehalt minskar stabila humusföreningar.

Utöver luft och vatten behöver mikroorganismerna även organiskt bundet kol (C) och kväve (N) som föda. Därför är ett balanserat förhållande av båda ämnena idealiskt. Fuktiga gröna köksrester eller unga växtdelar är fulla av kväve och bör blandas med torra, kolrika växtdelar som kvistar, flis, höstlöv eller halm. Blanda alltid två delar kväverikt material med en del kolrikt material. Eftersom gräsklipp lätt möglar bör endast små mängder läggas i komposten, en näve hornmjöl stöder då förruttnelsen. Ju mindre grenar och stjälkar är, desto mer tilltalande är de för mikroorganismerna.

Vad får slängas i komposteringsanläggningen?

Komponenterna är avgörande för kvaliteten på naturgödseln. Alla organiska, nedbrytbara material kan komposteras. Detta kan vara rester från trädgården eller hushållsavfall. Följande gäller: Ju mer varierad avfallsblandningen är, desto mer värdefull är komposten.

Lämpligt kompostmaterial

 • Smådjursströ
 • Äggskal
 • Kaffesump, tepåsar, filter
 • Tidningspapper, hushållspapper
 • Krukväxter, snittblommor
 • Frukt och gräsklipp endast i små mängder
 • Ogräs endast utan frön

Strimla grönt klipp och trädgårdsavfall

Grönt avfall som grenar och kvistar från häckar och buskar hör också hemma i komposten. Växtresterna måste dock sönderdelas i förväg. Detta ökar ytan för mikrober och trädgårdsavfallet ruttnar snabbare. Vi rekommenderar att du förenklar arbetet med en kompostkvarn som sönderdelar avfallet snabbt och lätt med sitt knivsystem.

Överblick över kompostförhållande

Var uppmärksam på rätt förhållande mellan olika material för att få en sund kompost (25:1). Detta innebär att komposten alltid ska ha rätt blandning av syre, kväve och fukt för att idealiskt omvandla kompostmaterialet till näringsrik humus.

Brunt:grönt

25:1

Brunt material Grönt material
Halm Gräsklipp
Grenar Grönsaksavfall
Kartong Fruktavfall
Papper Vissnade blommor
Löv Gödsel
Flis Kaffesump
Kompostera inte:

Tillagade matrester 
Bakverk
Mjölkprodukter och kött
Ogräsrötter
Ogräs med frön
Sjuka växtdelar

Olämpligt kompostmaterial

 • Fett och oljor
 • Animaliska matrester (kött, ost, ben)
 • Bakverk
 • Vedaska
 • Hund- och kattavföring
 • Dammsugarpåsar
 • Tidskrifter
 • Sten, läder, metall
 • Glas
 • Tetra Pak

Så här komposterar du

Kvinna med hörselskydd strimlar växtrester med STIHL eldriven kompostkvarn GHE 250 S

Skapa snabbt det bästa gödselmedlet med en kompostkvarn

I växtskötsel ingår även beskärning. Trädgårdsavfallet som bildas kan bearbetas och blandas med komposten.

Vi rekommenderar att du först strimlar trädgårdsavfallet. Till exempel med en kompostkvarn från STIHL. Den minskar klippets volym och bryter sönder växtrester så att de snabbare bryts ned till högkvalitativt gödselmedel. Även blomklipp, grönsaks- och fruktrester eller höstlöv kan finfördelas med kompostkvarnen för att påskynda nedbrytningsprocessen.

Kompostera höstlöv. Om du vill använda höstlöv i komposten kan du samla ihop dem med gräsklipparen. Det är bäst att blanda med färskt gräsklipp: De torra löven gör att luft kan nå gräsklippet och förhindrar röta. Dessutom berikar löven avfallet med kol – den bästa förutsättningen för lyckad kompostering.

I stora trädgårdar kan du mellanlagra löv. Sätt bara upp trådnät och fyll dem med löv. Löven tillsätts sedan gradvis till komposten under nästa år.

Vanliga kompostproblem

Att kompostera fungerar inte alltid perfekt direkt från början, men lyckligtvis finns det ofta enkla svar på vanliga problem.

Komposten stinker

Ruttnande komposthögar lider ofta av vattensjuka. Undvik att tillsätta för mycket blöta ingredienser. Tyvärr måste du ofta börja om med komposthögen. Rutten kompost går inte längre att rädda. Var uppmärksam på rätt skiktning av trädgårdsavfallet.

Komposten möglar

Mögelbakterier finns i all trädgårdsjord och är helt naturliga. Vid ett kraftigt mögelangrepp har dock troligen för många fuktiga material tillsatts. Försök att skikta om komposten och blanda torrt och vått material väl. Möglet bör då försvinna.

Komposten mognar inte

Det tar tid för komposten att mogna. Beroende på årstid och utetemperatur tar det cirka sex till tolv månader för de olika innehållen att förvandlas till en näringsrik humus. Kom ihåg: Komposten behöver vila, men bör vändas eller grävas upp då och då. Om din komposthög har minskat med ungefär en tredjedel i storlek bör du sträcka dig efter spaden. Detta främjar ventilationen och påskyndar komposteringsprocessen.

Sammanfattning: Kompostering på rätt sätt

 • Kompost från trädgårds- och köksavfall är ett näringsrikt och naturligt gödningsmedel för dina växter.
 • Snabbkomposter är snabbare och mer kompakta, men de är också dyrare än träkomposter eller öppna komposthögar.
 • Var uppmärksam på rätt förhållande mellan kolrika bruna och kväverika gröna material (25:1).
 • Animaliska matrester, bakverk, fett, oljor och oorganiska material hör inte hemma i komposten.
 • Rutten kompost måste göras om. Möglig kompost är för blöt och ska blandas med torrt material.