Klippa häcken: Så blir insynsskyddet en fröjd för ögat

En vacker häck ramar in trädgården. Här får du veta hur du ska sköta trädgårdshäcken och vad du ska tänka på när du klipper den.

En kvinna med skyddsutrustning använder STIHL batteridriven stånghäcksax HS 56 för att klippa en häck

Översikt: Klippa häcken

 • Beskär vårblommande häckar efter blomningen
 • Vid lätt formklippning på sommaren (mars–september) ska du försäkra dig om att det inte finns några fågelbon eller andra häckningsplatser i häcken.
 • Även kraftigare beskärning är möjlig från den 1 oktober

 • Förkorta nya skott till en tredjedel

 • Häcksaxar för brösthöga häckar, stånghäcksaxar för höga häckar

 • Forma topiarier av buskar 

Vorsicht vor giftigen Hecken

Vissa buskar och häckar är giftiga. Eftersom fröna i de klarröda idegransbären är särskilt giftiga är idegranen inte lämplig för hushåll där det finns barn eller husdjur. Du bör bara röra klipp av tuja, lagerhägg och cypress med handskar. En viss försiktighet krävs också vid liguster och buxbom. Se därför till att du bär lämpliga skyddskläder när du formar och sköter häcken.

Då ska du klippa häcken

En häck är ett insynsskydd och ett livsrum på samma gång: vare sig den är ned- eller formklippt. Det är bara häckar som klipps regelbundet som växer tätt och håller sig i form på lång sikt.  När det är nödvändigt att klippa beror på säsong och hur häcken växer.

Den bästa tiden att klippa häcken

Vissa växter föredrar en kraftig beskärning i februari, andra beskärs senare på året. Kraftfulla växter – eller om du vill att häcken ska se särskilt exakt ut – bör till och med klippas två gånger om året.

Torrt trä i en häck

Underhållsklippning för häckar i februari

I mitten till slutet av februari har saven ännu inte stigit i plantorna och de klarar beskärning särskilt bra. Dessutom häckar inga fåglar i de täta grenarna på senvintern. Ett sådan tidig klippning har en tillväxtfrämjande effekt, speciellt när det gäller avenbok och åkerlönn.

Underhållsklippningar för blommande häckar på våren

För blommande häckar som forsythia, viburnum eller jasmin bör du vänta till våren med att klippa. Vänta till efter blomningen. Var försiktig så att du inte stör några häckande djur.

Underhållsklippningar för blommande häckar på sommaren

Du kan göra ytterligare en klippning i slutet av juni till början av juli om det inte är för varmt, eftersom många häckar växer en andra gång vid den här tiden. Observera dock att detta enbart gäller form- och underhållsklippningar.

Bestämmelser

När är häckklippning förbjuden? Kraftig klippning eller borttagning av en häck är förbjuden enligt lag från mars till september, eftersom fåglar kan häcka under denna period i häcken. Trots fågelskyddet vid häckklippning är underhållsklipp inget problem om man i förväg har sett till att det inte finns bo i häcken.

Klippa häcken på hösten

Vid behov är en radikalklippning och föryngring av häcken även möjlig på hösten. Om häcken har tappat formen under häckningssäsongen kan den klippas lägre igen, klippas ned eller tas bort från den 1 oktober. Utför arbetet under en frostfri och mulen dag för att undvika skador. För häckar som fäller löven väntar du tills alla löv är borta. Innan vintern börjar drar växterna resterande näringsämnen från bladen och lagrar dem i rötterna. De använder sig av detta lager igen under våren.

Vi rekommenderar dock beskärning på våren. Plantorna gror då snabbare, så att häcken blir grön och tät igen på kort tid.

Temperaturen måste vara rätt

Tips nr 1

En häck ska inte klippas när det är för varmt och soligt. Då utsätts de inre löven plötsligt för mer sol och den känsliga ytan kan brännas. 

Tips nr 2

Framför allt på sommaren är en ganska molnig dag med mulen himmel bäst för att klippa häcken.

Tips nr 3

Om temperaturen fortfarande ligger långt under -5 grader Celsius på våren bör du inte klippa häcken, eftersom skärytorna då läker långsamt och de tunna grenarna blir extra spröda på grund av kylan.

En kvinna med skyddsglasögon klipper en häck med STIHL HSA 25 sladdlös buskklinga

När ska jag klippa unga häckar?

Häckar (åkerlönn, avenbok och kopparbok) beskärs tillbaka vid skottspetsarna under planteringsåret för att stimulera kraftig grentillväxt.

Barrträd (tuja, barrträd) behöver ett års vila för att växa bra. Från och med andra året klipps de årligen.

När får jag klippa häcken enligt lagen?

Enligt den federala naturskyddslagen (§ 39 avs. 5 nr 2 BNatSchG) är det förbjudet att klippa häckar under häckningssäsongen mellan den 1 mars och 30 september, eftersom många djur- och fågelarter föder ungar under denna tid. Klippning av häckar utan ingrepp i häckämnet faller dock inte under detta förbud. En lätt trimning är därför tillåten.

Hur ofta ska jag klippa häcken?

Många hobbyträdgårdsmästare klipper sina häckar en gång om året mot slutet av juni. Det har dock visat sig bra för de flesta häckväxter att klippa ned dem till önskad höjd och bredd för första gången i mitten till slutet av februari. Den andra, svagare beskärningen sker i början av sommaren. 

Vilken häck ska klippas och hur ofta?

 • En gång om året: idegran, berberis, lagerhägg, tuja och cypress
 • Två gånger om året: liguster, avenbok, åkerlönn och kopparbok

Häckens tillväxt stimuleras vid varje klippning. Om du beskär häcken ofta och endast lätt kommer den att växa sig tjockare med tiden, under förutsättning att den får tillräckligt med vatten, värme och ljus.

Proffstips från STIHL: Häcken ska klippas ungefär två gånger om året. På våren, fram till början av mars, görs det så kallade vårklippet. Det innebär att häcken klipps kraftigt och i rätt form. På sommaren är det viktigt att hålla formen: Om ojämnheter blir synliga när löven växer ska de jämnas ut. Årsskotten klipps bort med drygt två tredjedelar så att irriterande skott sticker ut försvinner. Vid behov kan en kraftigare beskärning även göras på hösten, från den 1 oktober. 

Närbild av en STIHL HS 82 häcksax framför en häck

Skötsel av häcken: Klippa och trimma häcken på rätt sätt

Med en ordentlig formklippning främjar du häckens tillväxt och säkerställer att den förblir tät. Med dessa tips kan du undvika kala fläckar och oregelbunden klippning.

Hur hög får häcken bli? 

Hur hög häcken får vara beror på dess placering. På de flesta tyska orter är gränsen som högst två meter. Kontakta kommunen för att undvika potentiella problem med myndigheterna.

Kvinna med skyddsglasögon klipper en hög häck med en STIHL HSA 56 batteridriven häcksax HSA 56

Klippa tuja

 

Tujan, som även kallas livets träd, är en av de mest populära häckväxterna. Detta är knappast förvånande, eftersom tuja har många fördelar: Den vintergröna växten fungerar som insynsskydd året runt och är frosttålig och vindtålig. Eftersom den växer snabbt kan även små plantor snabbt bilda en tät häck. Vi har sammanfattat allt du behöver tänka på när du klipper din tujahäck.

När ska man klippa en tujahäck?

 

I princip kan du klippa din tuja när som helst på året. Du bör bara låta häcksaxen vara när det är frost. Därför är den bästa perioden för en tujaklippning mellan april och september. En lätt formklippning är tillåten under denna tid. Se bara till att det inte finns några fåglar som häckar i häcken. Om du bara beskär tujan en gång om året är det bäst att göra detta på försommaren mot slutet av juni. Början av april, slutet av juni och slutet av augusti är lämpliga tider för tre klippningar per år. Du bör inte klippa tuja efter september, då hinner de nya skotten inte att mogna innan det blir frost och kan därför skadas.

Klippa ner tuja

 

För att din tujahäck inte ska växa okontrollerat utan hålla formen och hålla sig frisk bör du klippa av den regelbundet. Vi rekommenderar att du klipper tuja högst tre gånger om året: Två klippningar brukar vara bra för ung tuja så att många små sidoskott bildas och häcken snabbt blir tät. En beskärning per år räcker för en äldre tuja. Klipp inte ned grenarna förbi det gröna, eftersom plantan inte kommer att växa tillbaka där utan blir brun istället. Vi rekommenderar trapetsklippning för tujan – bredare nedtill, smalare upptill – så att alla grenar får tillräckligt med ljus. Eftersom tujan är lätt giftig bör du bära handskar och långa kläder när du arbetar.

Tänk på att inte klippa din tujahäck när solen skiner starkt, då kan de klippta partierna bli bruna. Du bör inte heller klippa en våt tuja: Svampar kan tränga in genom snittytorna och skada växten.
Lagen förbjuder kraftig beskärning från mars till september för att skydda häckande fåglar.

Formklippta tujahäckar längs en stenlagd gång

Radikalklippning av tujahäck

 

Om din tuja växer för mycket uppåt kan du radikalklippa den där. Annars avråder vi från radikalklippning av tuja. Genom att beskära plantan en till tre gånger om året ger du den önskad form och säkerställer en sund tillväxt. Om du radikalklipper tujahäcken riskerar du att den inte växer längre och i värsta fall att du måste skaffa nya plantor.

Två rundklippta tujahäckar i en välskött park

Formklippa tuja

 

Med rätt verktyg kan du enkelt formklippa din tuja. Med ett praktiskt verktyg som STIHL batteridriven häcksax HSA 56 kan du klippa din tuja i sfärisk form eller spiralform på nolltid. För att behålla formen ska du avlägsna utstickande skott tre gånger om året: I början av april, slutet av juni (när tillväxten har avtagit) och slutet av augusti.

Verktygskunskap: Häcksaxar och stånghäcksaxar

Bra verktyg är oumbärliga för att klippa häckar och för formklippning av fristående buskar – STIHL  häcksaxar och stånghäcksaxar  formar alla häckar och buskar med lätthet.  Valet av verktyg bygger inte nödvändigtvis på drivningen, utan framför allt på att du ska kunna arbeta bra med det. Oavsett om du är proffs på landskapsarkitektur eller trädgårdsägare – i sortimentet från STIHL hittar du en lämplig maskin för din arbetsuppgift.

Häcksaxar

Eftersom våra häcksaxar är konstruerade för proffs är de solida och utformade för energisnål långvarig användning. Det kan du dra nytta av i din privata trädgård. Enheterna kommer till sin fulla rätt för häckar som är midjehöga till brösthöga,  eftersom den smidiga användningen möjliggör mycket exakt arbete och därmed även vid krävande formklippning. 

Stånghäcksaxar

Vid särskilt breda eller höga och mer räckvidd krävs, rekommenderar vi användning av en stånghäcksax.  De finns i utföranden med kort eller långt skaft och lämpar sig för proffs inom landskapsvård och krävande privatanvändare.  

Teknik för att klippa medelhöga häckar med häcksax

En kvinna klipper en grön häck med en STIHL batteridriven häcksax HSA 56

Lateral, vertikal häckklippning: Med böjda rörelser och användning av båda sidor av bladet klipps häcken först i sidled och vertikalt.

En kvinna klipper en häck med en STIHL batteridriven häcksax HSA 45

Klippning av häckens ovansida: Vid klippning av ovansidan styrs knivbladet horisontellt i en vinkel på noll till tio grader. Klippet avlägsnas från häcken med halvmåneformade rörelser.

Teknik för att klippa höga häckar med stånghäcksax

Vad är skillnaden mellan häcksaxar och stånghäcksaxar?

En kvinna som bär hörselskydd och skyddsglasögon klipper en häck med en STIHL bensindriven stånghäcksax HS 46

STIHL stånghäcksaxar

STIHL stånghäcksaxar är speciellt utvecklade för att klippa täta och särskilt långa häckar. Det dubbelsidiga skärbladet är lämpligt för både beskärning och trimning i horisontella och vertikala lägen.

En man på en trappa klipper en hög häck med STIHL batteridriven stånghäcksax HLA 85

STIHL stånghäcksaxar

STIHL stånghäcksaxar har ett skaft som gör det möjligt att klippa särskilt höga, långa eller extra breda häckar. Alla vinklar kan enkelt justeras med en styrskena som kan vridas upp till 145 grader.

Formklippning av buskar 

Vissa trädgårdsägare nöjer sig med den årliga beskärningen, andra blir riktiga formkonstnärer när det gäller buskar.

Klippa geometriska former

Geometriska former klipper du med hjälp av sträckta snören eller en ram av träribbor. Det går även att formklippa högstammade växter.

 • Ramen placeras runt plantan och alla utskjutande skott klipps av.
 • Så du kan enkelt designa olika former.

Värt att veta om formklippning

Vilket trä lämpar sig bäst för formklippning?

Tätväxande buskar, som buxbom eller idegran, lämpar sig bäst för formklippning. Ett annat namn på detta är topiarier.

Hur formar man häcken?

Starka grenar som förgrenar sig allt finare bildar huvudaxlarna för den önskade formen. För att ge grenarna rätt riktning för önskad form ska de mjuka grenarna fästas med tråd.

 

Stor park med häckar och buskar i olika formklippningar, med gångvägar emellan

Klippa buskar i fantasiformer

För fantasiformer, till exempel djur, är det bäst att göra en ram av trådnät runt busken.

 • Du kan klippa allt ovanför trådnätet.
 • Det är viktigt att ha en behändig, vass klippmaskin som ger exakta snitt.
 • Alla utskjutande skott klipps flera gånger om året för att få plantan att bli buskigare.
 • Det tar vanligen flera år att skapa imponerande växtskulpturer.

Mer för trädgårdsfantaster