CO2 enligt EURO V

Här kan du ta reda på om din STIHL-produkt uppfyller de nya utsläppsgränserna enligt EURO V.

Kontroll av CO2-värdet för en STIHL-maskin under utveckling

EU-förordning 2016/1628 EURO V, som trädde i kraft i september 2016, fastställer nya utsläppsgränser för förbränningsmotorer (bensin- och dieselmotorer) i mobila maskiner och apparater. De nya utsläppsgränserna trädde i kraft för alla STIHL-produkter den 1 januari 2019.

Referensen ”2016/1628” i typgodkännandenumret på din produkt talar om för dig om din STIHL-produkt uppfyller de nya utsläppsgränserna enligt EURO V.

Ett uppmätt CO2-värde enligt EURO V hittar du även under produktspecifika tekniska data för just din produkt. Dessa hittar du på respektive produktsida i vår webbutik.

Detta uppmätta CO2-värde är resultatet av testning av en (master-)motor som är representativ för motortypen eller motorfamiljen i en fast testcykel under laboratorieförhållanden och utgör ingen uttrycklig eller underförstådd garanti för prestandan hos en viss motor.

Fler STIHL-tjänster