REACH EU Kemikalieförordningen

Här hittar du all information om artikel 33 i REACH-förordningen (EU:s kemikalieförordning) om STIHL:s och VIKING:s produkter.

STIHL HP Ultra tvåtaktsmotorolja testas i laboratorium enligt REACH-förordningen

Ladda ner informationsbladet om artikel 33 i REACH-förordningen här: 

Fler STIHL-tjänster