Arbetsgivarriktlinjer: Vibrationer

Här hittar du grundläggande information om EU-direktivet om vibrationer (2002/44/EG) som rör vibrationer som påverkar hand-armsystemet samt användbar information om hur arbetsgivare ska implementera det. Där hittar du även vibrationsdata för STIHL:s maskiner.

En STIHL-maskin testas gällande vibrationsbelastning

Information till arbetsgivare

I följande dokument hittar du grundläggande information om EU-direktivet om vibrationer (2002/44/EG) som rör vibrationer som påverkar hand-armsystemet samt användbar information om hur arbetsgivare ska implementera det.

Beräkningshjälp för att fastställa den dagliga vibrationsbelastningen

På denna sida erbjuder STIHL ett beräkningsverktyg för att fastställa den tillåtna arbetstiden per arbetsdag och den dagliga vibrationsbelastningen, alternativt för enskilda eller flera verktyg som används parallellt.

Datablad

STIHL-maskiner är handverktyg i den mening som avses i riktlinjerna för deras användning; riktlinjerna definierar ett gränsvärde för daglig vibrationsexponering. Följande dokument innehåller de vibrationsdata som krävs för STIHL:s maskiner.

Fler STIHL-tjänster