Maskinskadeförsäkring

STIHL – ett säkert köp

Maskinskadeförsäkring

Som privat användare har du två års garanti på alla våra produkter. Men skulle du t.ex. tappa maskinen, finns det ingen garanti som täcker detta. Därför har vi tagit fram Maskinskadeförsäkringen, somgår in och täcker vid bl.a. dessa tillfällen, där garantin eller din villaförsäkring inte förslår.

När du registrerar din maskin på www.preg.stihl.com, får du 3 månaders gratis maskinskadeförsäkring från inköpsdagen, därefter kan du själv förlänga den om du vill.

Om Maskinskadeförsäkringen:

  • Täcker (också) vid brand, åska eller tappskador

  • Täcker inifrån och utifrån kommande skador

  • Komplement till villahem- eller fritidshusförsäkringen

  • Ersätter självrisk och värdeminskning

  • Komplement till vår 2 års garanti för privatperson

  • Komplement till vår 1 års garanti för företag

  • Kan förlängas upp till 8 år

Produktregistrering Till produktregistreringen

Registrera din STIHL maskin så får du 3 månaders maskinskadeförsäkring helt utan kostnad som går att förlänga upp till 8 år.

Till produktregistreringen