STIHL antivibrationssystem: hälsosammare och mer exakt arbete

Alla som arbetar med kraftfulla maskiner under långa perioder kommer att uppskatta ett antivibrationssystem (AV-system). Här presenterar vi systemet i detalj.

Översikt: Antivibrationssystem  

  • Frikoppling av enhetens handtag från drivlinan för minskade vibrationer 
  • Komplext samspel mellan buffert- och fjäderelement i AV-systemet  
  • Perfekt för muskelskonande arbete, t.ex. inom skogsbruk, trädgårdsskötsel och bygg- och anläggning
  • Olika krav på bensindrivna, batteridrivna och eldrivna verktyg
  • AV-systemet är en viktig del av efterlevnaden av riktlinjerna för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen  

Vad gör ett antivibrationssystem?

Antivibrationssystemens konstruktion och effekt är i princip densamma för alla maskiner från STIHL: Antivibrationssystemet kopplar bort enhetens handtag från drivlinan för minskade vibrationer. Den uppfyller även arbetsmiljöstandarder som specifikt handlar om vibrationsexponering. 

STIHL:s antivibrationssystem är ett fint balanserat system där komponenterna i drivningen, handtagen och AV-komponenterna (tillverkade av stål, gummi eller en kombination av båda) är perfekt anpassade till varandra. Följande tumregel gäller: även om AV-systemet kan ge utmärkt isolering från vibrationer, kan funktionen ibland ha en oönskad effekt på hanteringen av enheten. Hur respektive verktyg beter sig optimeras därför av en dator vid verklig drift. 

På STIHL fokuserar vi alltid på kundernas behov och drar nytta av vår mångåriga erfarenhet. Därmed känner vi oss tryggt förvissade om att vi alltid tillverkar kommersiellt gångbara antivibrationssystem.

Hjärtat i antivibrationssystemet

Stötdämpnings- och fjäderelement är kärnan i alla antivibrationssystem. De är antingen tillverkade av gummi, stål eller en kombination av båda. Hos STIHL är individuella anpassningar till den nödvändiga strukturen möjliga – vi kombinerar våra fjäderelement med ett komplext stoppsystem bestående av stötdämpning av gummi och hårdskum.
Följande filmer visar tydligt hur samspelet mellan stötdämpning och fjäderelement säkerställer mindre vibrationer under drift. 

Antivibrationssystem för olika drivsystem

STIHL:s maskiner är bensin-, el- eller batteridrivna. Kraven på det antivibrationssystemet som är installerat i enheten varierar beroende på typ av drivsysystem.

STIHL professionella maskiner med AV-system

Två män med skyddsutrustning som går genom en skog med en yxa och en STIHL batteridriven motorsåg med blicken vänd uppåt

Med MSA 300 skyddar AV-systemet muskler och leder.

Motorsågar med AV för skogsbruk

Exakt hantering är extra viktigt när det gäller skogsarbete. Därför är alla bensindrivna motorsågar från STIHL utrustade med ett AV-system.

AV-systemet i den batteridrivna motorsågen STIHL MSA 300 skyddar även muskler och leder vid fällning, beskärning eller kapning av små och medelstora träd.

Kvinna som klipper en trädgårdshäck i soligt väder med STIHL HS 82 häcksax

Med STIHL HS 82 häcksax kan du arbeta med minimal uttröttning.

Produkter med AV-systemet för trädgårdsskötsel och naturvård

Motorer med högt vridmoment säkerställer att arbetet i trädgården och landskapsmiljöer går snabbt framåt. Maskiner med AV-systemet minskar motorvibrationerna och säkerställer på så sätt att användaren inte blir helt uttröttad i musklerna, till exempel vid arbete med röjsågen STIHL FS 411, lövblåsen STIHL BG 86 eller häcksaxen STIHL HS 82.

En man med en STIHL TS 500i bensindriven kapmaskin kapar en stålbult på en byggarbetsplats

AV-systemet minskar motorvibrationerna i kapmaskinen.

Maskiner med AV-systemet – för användning inom byggsektorn

Med STIHL TS 410 bensindriven kapmaskin skär du med precision genom betong, asfalt, sten, konstruktionsstål eller rörledningar. Dess AV-system minskar avsevärt de överförda motorvibrationerna – för obehindrat arbete även under längre användningsperioder.

Antivibrationssystem i STIHL:s maskiner: ett val

Antivibrationssystem och riktlinjer för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Vad ett antivibrationssystem innebär för användarna är relativt tydligt: bekvämare användning av enheten. Men ett antivibrationssystem är också en viktig del av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, vilket är en viktig aspekt för arbetsgivare. EU:s vibrationsdirektiv definierar övre gränser för vibrationsnivåer.

Dessa kan följas på olika sätt: antingen över en maximalt tillåten daglig arbetstid med enheten eller genom att underskrida en vibrationsgräns som gör att enheten kan användas utan tidsbegränsning. Ett antivibrationssystem uppfyller därför vibrationsriktlinjerna för dagliga drifttider som är relevanta vid professionell användning.

En maskin från STIHL testas för sin vibrationsbelastning

Hos STIHL mäts vibrationsnivån hos varje maskin noggrant.

Arbetsgivarriktlinjer: Vibration

I följande dokument hittar du grundläggande information om EU-direktivet om vibrationer (2002/44/EG) som rör vibrationer som påverkar händer/armar samt användbar information om hur arbetsgivare ska implementera det.

Vi tillhandahåller även ett beräkningsverktyg för att fastställa den dagliga vibrationsbelastningen samt vibrationsdata för STIHL:s maskiner.

STIHL antivibrationssystem: ursprung

Vårt antivibrationssystem finns i alla STIHL:s maskiner där höga vibrationer uppstår på grund av drivsystemet. Det gäller många maskiner, från motorsågar till röjsågar,kapmaskiner och häcksaxar. Men det som idag garanterar maximal komfort och maximalt hälsoskydd för många av STIHL:s maskiner har sitt ursprung i motorsågen.

Gammal svartvit bild av en person som kapar ett träd med motorsågen STIHL Contra
Den legendariska STIHL Contra lanserades på marknaden 1959.

Närmare bestämt med den numera legendariska STIHL Contra. När den lanserades 1959 var det den första sågen som kunde användas för att både fälla och beskära träd. Men det som inte var riktigt tydligt för någon när maskinen introducerades var att dess höga vibrationer vid regelbunden användning och i synnerhet i kombination med kyla kan leda till allvarliga cirkulationsproblem i användarens fingrar – så kallade ”vita fingrar”.

För att avhjälpa detta började STIHL forska och utveckla ett antivibrationssystem för motorsågar som patenterades 1964.

Gamla svartvita närbilder av en trädfällare med STIHL Contra motorsåg
Med STIHL Contra kan du både fälla och beskära träd.

Detta antivibrationssystem kännetecknades av att handtagen var frikopplade från motorn via gummielement. Ett år senare var antivibrationssystemet redan standardutrustning i nya STIHL Contra – och 1967 fanns motorsågen 041AV även med ett helintegrerat antivibrationssystem i handtagsramen. Den bestod av en gjuten magnesiumdel bestående av en förgasare och ett luftfilter, på vilket det bakre handtaget var fäst. Detta AV-system utvecklades mycket snabbt och överfördes med viss anpassning till andra produktgrupper. 

Tack vare kombinationen av uppvärmda handtag och vibrationsdämpande system i STIHL:s maskiner är vita fingrar inte längre vanligt förekommande bland dagens skogsarbetare.

Ännu fler professionella tjänster