Så-gör-du-vägledning: underhåll av ¡MOW® robotgräsklippare

Din robotgräsklippare behöver regelbundet underhåll för att fungera effektivt och tillförlitligt. Vår vägledning till skötsel och underhåll av iMOW® gör det enkelt.

STIHL iMOW® 422 robotgräsklippare före underhåll på grön gräsmatta

Därför är regelbundet underhåll viktigt

Din iMOW® robotgräsklippare utsätts för slitage varje dag när den klipper gräsmattan. Följ ett program med veckovis och årligt underhåll för att hålla din robotgräsklippare i toppskick längre. Här är allt du behöver veta. 

Förbereda din ¡MOW® för underhåll

Aktivera funktionen inaktivera enhet innan du utför underhåll på robotgräsklipparen. Använd alltid kraftiga handskar, särskilt när du arbetar med knivbladet. Dra ut nätkontakten vid underhållsarbete på dockningsstationen.

OBS! Följ de steg som beskrivs i användarmanualen för allt underhållsarbete. Din STIHL-återförsäljare kan även utföra underhållsarbeten om du föredrar att inte göra det själv. 

Vikten av underhåll

Ju mer arbete du lägger på att underhålla din robotgräsklippare, desto färre problem får du. Ta hand om din iMOW® regelbundet så kommer den att fungera bra i många år. 

Då är det dags att serva din robotgräsklippare

Veckovis underhåll och årlig service av din robotgräsklippare ser till att din iMOW® håller sig i gott skick. Vi rekommenderar följande underhållsprogram för robotgräsklippare: 

En robotgräsklippare STIHL iMOW® 422 i dockningsstationen

Daglig skötsel

Ge din robotgräsklippare en snabb visuell översyn varje dag den används. Kontrollera hur maskinen ser ut och om dockningsstationen är intakt. Se till att området som ska klippas är fritt från föremål som kan skada din iMOW®. 

Undersidan av en STIHL iMOW® 422 robotgräsklippare som rengörs med en borste

Veckovis allmänt underhåll

Inaktivera robotgräsklipparen och vänd den på sidan. Avlägsna eventuell smuts på höljet med en mjuk trasa och rengör knivbladet med en borste. Ta bort eventuella gräsrester som fastnat på höljet eller klippaggregatet med en träpinne. Vi rekommenderar att du kontrollerar dessa komponenter varje vecka som en del av underhållsprogrammet för din robotgräsklippare. Mer information finns i artikeln om rengöring av din iMOW®.

 

Årlig översyn

Ta med din robotgräsklippare till din STIHL-återförsäljare för vinterkontroll som en del av ditt årliga underhållsprogram. Återförsäljaren kontrollerar slitaget och ser över batteriet, programvaran och den elektroniska modulen. 

Förbereda robotgräsklipparen för längre stillestånd och förvaring

Det är enkelt att förbereda din iMOW® robotgräsklippare för vinterförvaring i slutet av växtsäsongen. Efter lite underhåll och rengöring är gräsklipparen redo för den kalla årstiden. Lär dig hur du förbereder din iMOW® inför vintern i denna artikel. 

Är du osäker på vad din iMOW® behöver? Våra STIHL-återförsäljaresvarar gärna på dina frågor 

Sammanfattning: robotgräsklippare underhåll

  • Utför regelbundet underhåll för att säkerställa att din robotgräsklippare fungerar bra i många år framöver
  • Inaktivera enheten och använd kraftiga handskar som förberedelse för underhållsarbeten
  • Följ ett dagligt, veckovis och årligt underhållsprogram för din robotgräsklippare
  • Du kan ta med din robotgräsklippare till din återförsäljare för underhåll om du föredrar
  • Kontrollera och rengör din robotgräsklippare inför vinterförvaring