Slipa motorsågen på rätt sätt

All skärutrustning behöver skötas: Slipa sågkedjan på din STIHL motorsåg regelbundet för att säkerställa full prestanda.

STIHL MS 261 C-M bensindriven motorsåg med svärd Light 04 bredvid STIHL MotoMix bränsleblandning före slipning

Översikt: Slipning av motorsågen

  • En trubbig motorsåg innebär problem och är mindre säker

  • Det är lätt att förbereda och genomföra en slipning av motorsågen med rätt verktyg

  • Använd en lämplig rund filför att slipa tänderna på motorsågen
  • Läs även motorsågens användarhandbok vid underhållsarbeten som slipning
STIHL motorsågsfilar och motorsågskedja på en arbetsbänk i en verkstad

Hur känner jag igen en trubbig sågkedja?

Även den bästa sågkedjan blir trubbig med tiden. Då blir arbetet jobbigare och motorsågen utsätts för ökat slitage. Dessutom ökar den fysiska belastningen och resultatet blir allt sämre. 

Om du märker följande tecken när du arbetar med sågen måste du slipa eller kanske byta ut sågkedjan. 

Fem tecken på en trubbig sågkedja

Tecken nr 1

Sågkedjan drar inte in sig i träet. Den måste tvingas in med tryck på motorenheten för att kapa.

Tecken nr 2

Vid kapning eller längdkapning, det vill säga när man sågar vertikalt genom träet, producerar sågkedjan fint sågspån istället för grova spån.

Tecken nr 3

Trots intakt kedjesmörjning och korrekt kedjespänning utvecklas rök i snittet.

Tecken nr 4

Motorsågen drar åt ena hållet och snittet blir snett. Detta indikerar framför allt tränder som är trubbiga på ena sidan eller olika långa.

Tecken nr 5

Kedjesågen skramlar och hoppar vid sågning. Exakt anläggning är svår.

En man som bär STIHL handskar filar kedjan på en STIHL 261 C-M bensindriven motorsåg med en rundfil

Vilket är avståndet för underställningsklacken?

Avståndet mellan tandaxelns framkant och underställningsklackens överkant betecknas underställning som avståndet för underställningsklacken. Ju större detta avstånd, desto mer trä hyvlas per tand.
Avståndet för underställningsklacken minskar när sågtänderna slipas. Det beror på att sågtanden blir kortare när den slipas och på grund av sin form (smalare och plattare bakåt) blir också plattare.

För att få ett bra resultat måste avståndet för underställningsklacken kontrolleras och justeras vid behov varje gång du slipar kedjan på motorsågen.

En person med STIHL filhållarstyrning på ett STIHL Light 04 svärd

Slipa sågkedjor själv med en rundfil

Du kan själv slipa skärtänderna på sågkedjan med en rundfil. Verktyget som används måste dock passa respektive sågkedja. Om du använder fel fil kan du till och med minska kedjans skärprestanda. Vi förklarar hur du hittar rätt rundfil.

Vilken rundfil du ska välja beror på sågkedjans kedjedelning. Varje kedjedelning har en specifik rundfilsdiameter.

Val av rätt rundfil för slipning av motorsågen

Kedjedelningen avgör vilken effektklass en motorsåg hamnar i. Du kan enkelt ta reda på kedjedelningen på alla STIHL sågkedjor eftersom det finns ett nummer på underställningsklacken för identifiering. Du kan sedan enkelt läsa av rätt fildiameter i STIHL konverteringstabell.

Siffra som identifierar kedjedelningen på en kedjas underställningsklack

Om siffran på underställningsklacken inte längre kan läsas av kan kedjedelningen bestämmas med hjälp av en kontrollmall för kedjor.  Du kan också räkna ut kedjedelningen. Mät exempelvis avståndet från mitten av en nit till mitten av nästnästa och dela resultatet med två. Då får du kedjedelningen i millimeter. Men eftersom kedjestigningen alltid anges i tum måste du konvertera resultatet:  En millimeter är lika med 0,039 tum, vilket innebär att du måste multiplicera resultatet uppmätt i millimeter med 0,039 för att få motsvarande värde i tum. För det beräknade värdet letar du sedan upp lämplig fildiameter i STIHL konverteringstabell:

Märkning på underställningsklack Alternativ märkning på underställningsklack Kedjedelning Rundfilsdiameter
1 1/4 1/4" 4,0 millimeter
2 325 ,325" 4,8 millimeter
3 3/8 3/8" 5,2 millimeter
4 404 ,404" 5,5 millimeter
6 P, PM 3/8" Picco 4,0 millimeter
7   1/4" Picco 3,2 millimeter

Bra att veta

Tänk på att sågkedjefilar har ett annat filsnitt, det vill säga en annan ytstruktur, än till exempel verkstadsfiler. De senare är olämpliga för slipning av en sågkedja.

Slipa motorsågen: Instruktion

Produkttips: Med 2-i-1 filhållaren kan du slipa tänderna på sågkedjan och återställa underställningsklacken till rätt höjd samtidigt.

Slipa STIHL HEXA sågkedja

Det har aldrig varit enkalre att slipa: Den innovativa STIHL 3/8" Rapid Hexa sågkedjan kan slipas med den specialutvecklade hexagonala Hexa-filen – utan extra sliphjälpmedel. Den innovativa 6-kantsfilen är perfekt anpassad till den innovativa formen på Hexa-skärtanden och gör att sågkedjan kan slipas snabbt och nästan perfekt i den idealiska slipvinkeln. Du kan se exakt hur detta fungerar i videon. Tack vare den nya tandformen på Rapid Hexa-kedjan får du också en mycket tålig sågkedja med upp till 10 procent högre skärprestanda än 36 RS.

Med hjälp av en 6-kantsfil slipas sågkedjan Rapid Hexa från STIHL

Slipa Rapid Hexa-sågkedjan genom att placera 6-kantsfilen i 90 graders vinkel mot svärdet. Pärlan pekar uppåt och löper parallellt med markeringen på skärtanden, vilket automatiskt resulterar i den ideala slipvinkeln på 25 grader. 

Håll i handtaget med ena handen och använd den andra handen för att föra filen förbi skärtanden i en framåtgående rörelse. Lossa filen från skärtanden när du för tillbaka den så att du endast filar framåt. Justera sedan underställningsklacken enligt de detaljerade instruktionerna i steg 3 ovan.

Barrträ eller lövträ? Optimal inställning av underställningsklack

Underställningsklacken är en del av sågkedjans skärkant. Den avgör hur djupt skärtanden tränger in i träet när du sågar med motorsågen och hur mycket trä som hyvlas av. För optimal skäreffekt måste därför djupmätaravståndet ställas in korrekt beroende på träslag. Vi förklarar vad du bör vara uppmärksam på.

Underställningsklacken ska vara anpassad för träslaget

Varje träslag beter sig olika vid sågning. Med rätt inställning av underställningsklacken kan du underlätta arbetet för dig själv och din såg. Vi rekommenderar att du uppmärksammar väljer en kedja som passar det träslag du ska såga mest. 

Underställningsklacken justeras med ryttarmallen

Vid hårt trä är motståndet vid sågning större än vid mjuka träslag. För att såga hårt trä bör djupmåttsavståndet därför inte vara för stort. Vid sågning i mjukt trä som inte är fruset kan underställningen ökas med upp till 0,2 mm. Ryttarmallen för nästa större kedjedelning kan användas för detta. STIHL erbjuder även en särskild ryttarmall som du kan använda för att direkt bestämma optimal underställningsklack för hårt och mjukt trä.

Kedjedelningen ger orientering vid val av avstånd för underställningsklacken. Du kan se i tabellen ovan hur stort avståndet för underställningsklacken ska vara för hårt trä.

Fler tips och råd om att slipa motorsågen 

  • Markera en tand med en tuschpenna. Markeringen hjälper dig att kontrollera att material avlägsnas jämnt. Efter två eller tre drag med filen gör du en kontroll. Om du ser att materialet har avlägsnats jämnt så arbetar du på rätt sätt. Om färgen bara har avlägsnats fläckvis kontrollerar du att du använder rätt fil. Var även noga med att inte föra filen för högt eller djupt.
  • Arbeta inte så länge med sågkedjan att den blir helt trubbig. Emellanåt räcker det med några drag av filen för att få sågkedjan vass igen.
  • Räkna dragen med filen och gör lika många på varje skärtand så att alla tänder är lika långa.
  • Om tänderna i ena raden blir kortare än de i den andra har du arbetat med högre tryck på ena sidan. Justera längden på tänderna genom att göra ett eller två drag med filen på de längre tänderna.
  • Produkttips: Med 2-i-1 filhållaren kan du slipa tänderna på sågkedjan och återställa underställningsklacken till rätt höjd samtidigt.

Handböcker för STIHL motorsågar

Du kan enkelt ladda ner användarhandboken för din STIHL motorsåg här