Linda upp skärtråden

Linda upp skärtråden på STIHL trimrar: Vår artikel innehåller allt du behöver veta.

En person lindar upp skärtråden på en STIHL batteridriven trimmer FSA 57

Översikt: Linda upp skärtråden

  • Det finns olika  trimmerhuvuden, skärtrådar och trådspolar från STIHL som passar för olika tillämpningar.
  • Du kan enkelt linda upp en skärtråd: Antingen öppnar du trimmerhuvudet eller sätter bara i tråden med hjälp av den bekväma funktionen och lindar upp skärtråden genom att vrida den. Ett annat alternativ är att använda en förfylld spole.
  • Du bör blötlägga skärtråden i vatten i 24 timmar innan du lindar upp den och använder den – på så sätt behåller den nödvändig fukt och elasticitet

Linda upp skärtråden: tre alternativ med STIHL skärhuvuden

Det finns i grunden tre olika sätt att linda upp skärtrâden på ett STIHL skärhuvud.

Standardskärhuvuden: Här tar du först bort skärhuvudet från trimmern och öppnar det sedan. Du kan sedan linda upp skärtråden på den exponerade spolen. Pilar hjälper dig att linda skärtråden i rätt riktning. Om du inte vill göra det själv hjälper en återförsäljare av STIHL dig gärna.

Komforttrimmerhuvuden: Med dessa trimmerhuvuden kan du enkelt linda upp skärtråden från utsidan. För bara in önskad längd på skärtråden i trimmerhuvudet. Linda sedan skärtråden runt trådspolen genom att vrida den nedre änden av trimmerhuvudet. Då lindas skärtråden upp utan att du behöver demontera trimmerhuvudet först. Det enda du behöver vara uppmärksam på: Skärtråden ska sticka ut lika långt från trimmerhuvudet på båda sidor innan den lindas upp. Du känner igen trimmerhuvuden med komfortfunktionen på bokstaven ”C” i modellnamnet.

En tredje variant är lika lämplig för standard- och komforttrimmerhuvuden: Öppna trimmerhuvudet och sätt i en förfylld spole.

 

Rätt skärtråd för varje utmaning

Undrar du vilken skärtråd som är bäst att använda och linda upp på din STIHL trimmer? Svaret på denna fråga beror huvudsakligen på vad du ska göra med trimmern. Som tumregel gäller: Ju högre och tjockare gräs, desto tjockare ska tråden vara. Och det påverkar i sin tur maskinen du använder. Varför? Ju tjockare tråd, desto mer kraft behöver du för att få ett rent snitt. För att förstå vilken skärtråd som passar för vilken tillämpning måste du först titta på de olika trimmerhuvudena. 

Tre varianter av motortrimmerhuvuden med skärtråd

Hos STIHL hittar du en mängd olika trimrar för hemmet och professionellt bruk. De skiljer sig bland annat åt vad gäller prestanda, typ av drivning, handtag – och det monterade trimmerhuvudet. Till skillnad från övriga funktioner kan du även byta ut det förmonterade trimmerhuvudet mot ett annat passande trimmerhuvudet eller ett metallverktyg. Trimmerhuvudet på STIHL trimmer skärtråd kan delas in i tre kategorier, som främst skiljer sig åt när det gäller typen av trådjustering efter slitage:

Trimmerhuvud AutoCut: Det är mycket lättare att förlänga med AutoCut-trimmerhuvudet. För att justera tråden till rätt längd behöver du bara knacka trimmerhuvudet en gång mot marken medan motorn är igång. Detta utlöser en justeringsmekanism som automatiskt ger rätt trådlängd genom det roterande trimmerhuvudets centrifugalkraft.

Sammanfattningsvis kan man säga följande: TrimCut och SuperCut lämpar sig särskilt väl för professionella användare, AutoCut är lämplig för användning i privata och professionella miljöer och är därför den perfekta allroundenheten. De olika trimmerhuvudena från STIHL skiljer sig inte bara åt när det gäller användningsområde utan även i hur trimmerhuvudet fylls på, det vill säga hur skärtråden lindas upp.

STIHL tips: Vill du inte linda upp skärtråden utan använda redan färdiga trådstycken? STIHL trimmerhuvud DuroCut fylls med passande DuroCut-trådstycken. Tack vare den flexibla kärnan och det hårda yttre lagret med skärande tänder kan du arbeta exakt även i hög, tät och lätt vedartad vegetation.

Om du inte är säker på vilka trimmerhuvuden som är lämpliga för din trimmer kan du fråga din lokala återförsäljare om råd. Alla skärtrådar passar inte på alla trimrar.

Vilken skärtråd ska lindas upp för vad?

Hos STIHL hittar du rätt skärtråd för varje utmaning. Som standard är skärtrådarna monterade ”runt och tyst” i trimmerhuvudena för STIHL trimrar. Med dem kan du uppnå bästa möjliga resultat i de flesta arbetsmiljöer med lägre bullernivå. STHIL har rätt skärtråd för en mängd olika tillämpningar. Rådfråga din återförsäljare om vilken tråd som passar dina behov och ditt trimmerhuvud. Skärtrådarna skiljer sig inte bara åt när det gäller formen på trådspolen, utan också i diameter. 

Förresten: För att det ska vara lättare att känna igen dem har skärtrådarna olika färger, som var och en står för en specifik diameter. Röda skärtrådar har till exempel alltid en diameter på 2,7 millimeter. Du kan använda följande guide för att ta reda på vilken skärtråd du bör linda upp för ditt kommande arbete och vilken färg du kan använda för att identifiera den:

Förbered skärtråden för upplindning och förvara den korrekt

Plastbehållare med upplindad skärtråd, bredvid en skärtråd dränkt i vatten i en stängd burk

Slutligen en notering om korrekt förvaring och optimal förberedelse av din skärtråd: Vi rekommenderar att skärtråden blötläggs i vatten i 24 timmar före användning. Skärtrådar tappar fukt och därmed elasticitet med tiden. Genom att blötlägga dem i vatten får de tillbaka båda delarna och slits inte lika mycket. Du behöver inte linda av tråden för detta: Du kan sätta ned spolen med den upplindade skärtråden direkt i vattnet. Tack vare detta behöver du heller inte oroa dig för att lagra tråden: Du kan lämna den i trimmern med gott samvete tills nästa gång den ska användas.