Litiumjonbatterier – grundläggande fakta

STIHL litiumjonbatterier utvecklas internt och är unika kraftpaket för batteridrivna maskiner med lång drifttid. Läs mer om litiumjonbatteriernas värld nu.

Litiumjonbatteriet STIHL AP 500 S och den batteridrivna motorsågen STIHL MSA 300

Litiumjonbatterier: uppbyggnad och funktion

Till att börja med har vi sammanställt en kort översikt över allt som rör uppbyggnad och funktion hos litiumjonbatterier. 

Processen för ett STIHL litiumjonbatteri visas i en bild. Elektroner flödar från anoden genom att enheten appliceras på katoden

Elektroner flödar från anoden till katoden med hjälp av enheten.

Uppbyggnad av litiumjonbatterier

Ett litiumjonbatteri består av många celler som var och en har två elektroder: en negativ anod och en positiv katod. Under urladdnings- och laddningsprocesser transporterar en elektrolytvätska litiumjoner mellan dessa två elektroder.

Elektroderna är dessutom elektroniskt isolerade av en separator för att förhindra kortslutning.

Processen för ett STIHL litiumjonbatteri visas i en bild. Elektroner flödar från katoden till anoden vid laddning av batteriet.

Elektroner flödar från katoden till anoden vid laddning av batteriet.

Så fungerar litiumjonbatterier

Vid användning av litiumjonbatterier avges litiumjoner och elektroner på anodsidan – en urladdningsprocess sker. Litiumjonerna migrerar genom elektrolytvätskan och separatorn till katoden, medan elektronerna flödar genom den yttre kretsen och utför elektriskt arbete. Denna process genererar elektromotorisk kraft som driver den batteridrivna maskinen.

Förfarandet vid laddning av batteriet är det omvända: litiumjonerna migrerar nu från katoden genom elektrolytvätskan till anoden.

Litiumjonbatterier: Livslängd och hållbarhet

STIHL litiumjonbatterier är inte engångsprodukter, utan kännetecknas av extra lång livslängd och hållbarhet – en stor fördel när det gäller hållbarhet. Litiumjonbatterier klarar upp till 1 200 laddningscykler. Tack vare den senaste batteritekniken klarar STIHL AP 500 S-batteriet upp till hela 2 400 laddningscykler.

STIHL litiumjonbatterier har längre livslängd än genomsnittet, vilket återspeglar den speciella produktkvaliteten. STIHL batteripaket kan användas med många olika batteridrivna maskiner från STIHL – både äldre och nyare generationer. Våra batteripaket har utvecklats speciellt för STIHL batteridrivna maskiner och erbjuder inte enbart enorm tillförlitlighet, utan är även en verklig långsiktig investering. 

Litiumjonbatteriet kapacitet

Privatpersoner kan för närvarande inte själva mäta batterikapaciteten hos litiumjonbatterier. Om du har frågor om återstående batterikapacitet eller märker av en minskning av batterikapaciteten kan du kontakta närmaste STIHL-återförsäljare för expertråd. Återförsäljare av STIHL-batterier använder ett batteridiagnosverktyg för att exakt fastställa batterikapaciteten. De kan också hjälpa dig med frågor om batterilivslängd och laddningstider för STIHL-batterier.

Djupurladdning av litiumjonbatterier

Du kanske har hört att djupurladdning, eller nästan fullständig urladdning av ett batteri, kan skada batteriet. På STIHL förlitar vi oss dock på toppmodern batteriteknik. Självurladdningen hos våra litiumjonceller är försumbart låg – 1–3 % per år, vilket innebär att ditt STIHL-batteri i allmänhet är tillförlitligt skyddat mot djupurladdning.

Vi rekommenderar dock att litiumjonbatterier förvaras på rätt sätt. Om batteriet inte ska användas på mer än en månad bör det hållas på en laddningsnivå på mellan 40 % och 60 % för att förlänga battericellernas livslängd. 

STIHL batteribox med STIHL-batterier på en verkstadshylla

Batterier bör helst förvaras med en laddningsnivå på mellan 40 och 60 %.

Även helt urladdade kan moderna STIHL-batterier i allmänhet förvaras i några månader över vintern utan djupurladdning. Här spelar BMS, det intelligenta batterihanteringssystemet, en viktig roll.

BMS övervakar både litiumjonbatteriets kontinuerliga drift inom ett förutbestämt område och battericellernas spänning. Om spänningen i battericellerna sjunker för mycket försätts batteriet automatiskt i viloläge och urladdningen avbryts, vilket förhindrar djupurladdning.

Smarta batterier från STIHL

Litiumjonbatterier: temperaturområde

För optimal förvaring av våra batteripack och för att säkerställa lång livslängd rekommenderar vi att de förvaras vid en omgivningstemperatur på ca 20 °C. Detta innebär att full prestanda är tillgänglig även direkt efter förvaring. I princip är det möjligt att förvara batteripaket inom ett temperaturområde på -20 °C till +50 °C, men funktions- och livslängdsförluster kan förväntas vid förvaring längst ut vid gränserna av detta intervall.

Om något är oklart kan du läsa bruksanvisningen till ditt batteri eller så hjälper våra kompetenta STIHL-återförsäljare dig gärna.

Litiumjonbatterier: Bortskaffande och återvinning

Trots att de har lång livslängd kommer dina litiumjonbatterier så småningom att behöva kasseras eller återvinnas. För att du ska veta exakt vad du ska göra med utslitna STIHL litiumjonbatterier har vi tagit fram all relevant information nedan.

Butiksyta hos STIHL-återförsäljare med medarbetare och kunder

Förbrukade batterier kan lämnas tillbaka till en STIHL-återförsäljare.

Bortskaffande av litiumjonbatterier

Lämna in förbrukade batterier till en STIHL-återförsäljare för kostnadsfri avfallshantering eller lämna in dem på en offentlig insamlingsplats.

Litiumjonbatterier av typen STIHL AR får endast lämnas in hos återförsäljare och inte till offentliga insamlingsställen, eftersom de fortfarande kan laddas på grund av sin konstruktion. Beakta gällande bestämmelser för miljövänlig avfallshantering i din region. 

Batterier får aldrig förvaras eller transporteras lösa och oskyddade utan ska alltid skyddas mot kortslutning vid retur. Litiumjonbatterierna kan antingen läggas i originalförpackningen eller i en plastpåse med övertäckta poler. Alternativt kan batterierna läggas i torr sand. Besök våra servicesidor för mer information om hur du kasserar batterier och gamla batteridrivna maskiner.

Litiumjonbatterier: återvinning 

Återvinning är oumbärligt för att säkerställa ansvarsfull användning av resurser – och säkerställer att värdefulla komponenter i litiumjonbatterier kan återanvändas. Det finns våtkemiska processer för återvinning av litiumjonbatterier: batterierna samlas in, strimlas, omvandlas till svart massa och återvinns elektrokemiskt. 

Eftersom hållbarhet är viktigt för oss alla planerar STIHL att använda allt mer återvunna och etiskt framtagna material för att tillverka sina litiumjonbatterier i framtiden.

Minneseffekt

Bekymmerna kring minneseffekten i batterier kvarstår – men vad gäller egentligen? Minneseffekten är kapacitetsförlust i nickel-kadmiumbatterier som orsakas av för tidig laddning. Om batterier av denna typ inte laddas ur helt innan de laddas upp kommer de ihåg energibehovet från de senaste laddningarna och använder endast denna mängd energi vid laddningen, vilket gör att de snabbt förlorar kapacitet och blir oanvändbara.

STIHL BGA 57 batteridriven lövblås utan minneseffektskador

Denna effekt förekommer dock inte hos STIHLlitiumjonbatterier eftersom de bygger på den senaste batteritekniken.

Har du fler tekniska frågor? Läs mer om minneseffekten i vår guide.

Frågor och svar i korthet

Har du fler frågor om batterier? 

Mer om batteriteknik